Rdzawka

Uwagi i postulaty dotyczące aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

http://powietrze.malopolska.pl/aktualizacja-pop/

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszania zwykłego Forum Rdzawka przesyłam uwagi i postulaty dotyczące aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego :

1. Program powinien uwzględnić potrzeby społeczne i ekonomiczne mieszkańców wsi i miast.Na terenach wiejskich np.: we Rdzawce mieszkańcy z racji położenia ogrzewają domy węglem i drewnem.

Program powinien dawać możliwości alternatywnych źródeł ograniczenia emisji m.im przez fotowoltanikę . W okresie letnim program solarów do podgrzewania ciepłej wody .

2. Aspekt ekonomiczny powinien uwzględniać prostotę finansowania, dopłaty do wymiany źródeł, a nie kredyt , który jest za wysokim progiem wejścia dla mieszkańców.

3. Wprowadzanie do użytkowania wyłącznie kotłów grzewczych 4 i 5 klasy emisyjnej w przypadku nowych budynków na etapie uzyskania pozwolenia na budowę.

4. Zainstalowanie na stałe stacji pomiarowej jakości powietrza na terenie gminy Rabka Zdrój

5. Uregulowanie kompetencji i wymagań wobec eko-doradcy w celu wyboru osób kompetentnych.

6. W celu skutecznego poznania potrzeb mieszkańców dotyczących ich potrzeb i zmniejszenia wykluczenia społecznego w programie- wprowadzenie ankietyzacji od drzwi do drzwi – w celu dotarcia do osób nie korzystających z internetu , starszych, niepełnosprawnych.

7. Konieczne jest również wprowadzenie regulacji nakładający obowiązek na gminy informowania społeczeństwa o jakości powietrza

8. Włączenie do współpracy kościołów i związków wyznaniowych działających na terenie województwa Małopolskiego w celu edukacji.

 

Z Poważaniem
Mateusz Wójtowicz
Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka

Udostępnij

O autorze