Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Za życiem

9 października 2016 r.
Szanowny Mateuszu,

W czwartek zaapelowałam w Sejmie o odpowiedzialność całej klasy politycznej. Dyskusja w sprawie ochrony życia powinna toczyć się z szacunkiem i godnością. Szanuję poglądy tych, którzy chcą inaczej debatować o ochronie życia ludzkiego, ale uważam, że odpowiedzialnością całej klasy politycznej przed Polkami i Polakami jest dzisiaj studzenie emocji i rozmowa z szacunkiem o ludzkim życiu. Zaprezentowałam trzy zobowiązania mojego rządu.

Przede wszystkim do końca roku przygotujemy programy, które zostaną wprowadzone w życie w 2017 roku:

  • Program wsparcia dla rodzin i dla matek, które zdecydują się na urodzenie i wychowanie dzieci z tzw. trudnych ciąż.
  • Program wsparcia dla rodzin, które wychowują dzieci niepełnosprawne.
  • Program wsparcia dla kobiet, które zdecydują się donosić ciążę i urodzić dziecko, nawet w najtrudniejszych dla siebie sytuacjach.

Programy te obejmować będą kwestie związane z opieką zdrowotną, prenatalną oraz pomocą w opiece nad urodzonym dzieckiem. W trakcie prac nad budżetem na rok 2017, mój rząd zgłosi poprawki zabezpieczające środki niezbędne do realizacji programów od 1 stycznia 2017 r. Zostanie także przeprowadzona kompleksowa, szeroko zakrojona akcja informacyjna, społeczna, wspierająca i promująca ochronę życia. Mój rząd zrobi wszystko, żeby chronić ludzkie życie, dlatego 4 października powołałam Międzyresortowy Zespół do spraw opracowania projektu Rządowego Programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”, który rozpoczął już pracę.

Zapraszam do obejrzenia całości wystąpienia.

separator
 
separator

Udostępnij

O autorze