Gospodarka odpadamiRabczańskie Wieści Pozarządowe

Czas na powrót zagospodarowania odpadami komunalnymi do Zakładów Komunalnych w Rabce Zdroju.

W wyniku nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych, pojawiła się możliwość prawna, aby od 1 stycznia 2017, gmina mogła udzielić zamówienia publicznego in-house w gospodarce odpadami, czyli gmina może udzielić zamówienia z wolnej ręki naszej spółce gminnej tj. Zakładom Komunalnym, na odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi, zamiast ogłaszać przetarg nieograniczony.

Pomimo tego Burmistrz Ewa Przybyło ogłosiła rozpoczęcie postępowania przetargowego na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Rabka-Zdrój w 2017 r.”

http://bip.malopolska.pl/grabkazdroj,a,1267387,ogloszenie-o-rozpoczeciu-postepowania-na-zadanie-pn-odbior-i-zagospodarowanie-odpadow-komunalnych-z-.html

Czas na składanie ofert mija 17 stycznia 2017 r.

Wzywamy burmistrz Ewę Przybyło do unieważnienia przetargu i udzielenia zamówienia z wolnej ręki naszej spółce gminnej, na odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dbajmy o rozwój i wzbogacenie się naszej spółki, dbajmy o miejsca pracy dla pracowników i mieszkańców naszej gminy. Zadbajmy o sprawniejszy odbiór śmieci oraz niższe ceny.

 

Burmistrz w tym roku mówiła o nadchodzących zmianach i podkreślała możliwość zlecenia gospodarowania odpadami Zakładom Komunalnym.

Jak widać nowelizacja ustawy nic dla nas, a zwłaszcza dla Zakładów Komunalnych, nie zmieniła.

 

 

Udostępnij

O autorze