Rabczańskie Wieści PozarządoweSzpital Rabka

Oświadczenie na e-maila radcy Pawła Kukli

Szanowni Państwo,

W związku z e-mailem przesłanym do radnych Klubu Radnych „Nasze Miasto” przez radcę prawnego Pawła Kuklę, zdecydowaliśmy się opublikować jego treść z krótkim komentarzem.

 

Od: Paweł Kukla <kancelaria.kukla@gmail.com>
Data: 28 grudnia 2016 22:01
Temat: Wezwanie do usunięcia artykułów „Sowite wynagrodzenia dla radcy prawnego Pawła Kukli wypłacane z Urzędu Miejskiego oraz „Szpitala Miejskiego” w Rabce-Zdroju” oraz „Jak burmistrz Ewa Przybyło zawzięcie broni swojego … prawnika Pawła Kuklę”
Do: rafalhajdyla@rabkanm.pl, katarzynakarkula@rabkanm.pl, rafalwojtowicz@rabkanm.pl, marekcieplinski@rabkanm.pl, januszwojciak@rabkanm.pl

Niniejszym wzywam Państwa do natychmiastowego usunięcia ze strony internetowej Państwa Klubu artykułów zatytułowanych „Sowite wynagrodzenia dla radcy prawnego Pawła Kukli wypłacane z Urzędu Miejskiego oraz „Szpitala Miejskiego” w Rabce-Zdroju” oraz „Jak burmistrz Ewa Przybyło zawzięcie broni swojego … prawnika Pawła Kuklę”.

Zawarte na stronie „https://rabkanm.pl/2016/12/28/sowite-wynagrodzenia-dla-radcy-prawnego-pawla-kukli-wyplacane-z-urzedu-miejskiego-oraz-szpitala-miejskiego-w-rabce-zdroju/” oraz na stronie „https://rabkanm.pl/2016/12/27/jak-burmistrz-ewa-przybylo-zawziecie-broni-swojego-prawnika-pawla-kukle/” treści są niezgodne z prawdą. W sposób skandaliczny naruszają moje dobra osobiste. Na tym etapie wzywam jedynie do usunięcia wskazanych wyżej artykułów z Państwa strony internetowej do godz. 9.00 rano dnia 29 grudnia 2016 r. Jeżeli wskazane wyżej artykuły nie zostaną usunięte we wskazanym wyżej terminie podejmę dodatkowe środki prawne. 
Ponieważ nie są Państwo prawnikami pozwolę sobie na cytat z obowiązujących przepisów:
Kodeks karny

Art.  212.

§  1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§  2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§  3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
§  4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Art.  213

§  1. Nie ma przestępstwa określonego w art. 212 § 1, jeżeli zarzut uczyniony niepublicznie jest prawdziwy.
§  2. Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 212 § 1 lub 2, kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut:
1) dotyczący postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną lub

2) służący obronie społecznie uzasadnionego interesu.

Jeżeli zarzut dotyczy życia prywatnego lub rodzinnego, dowód prawdy może być przeprowadzony tylko wtedy, gdy zarzut ma zapobiec niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia człowieka albo demoralizacji małoletniego.

Art.  214Brak przestępstwa wynikający z przyczyn określonych w art. 213 nie wyłącza odpowiedzialności sprawcy za zniewagę ze względu na formę podniesienia lub rozgłoszenia zarzutu.

Art.  215Na wniosek pokrzywdzonego sąd orzeka podanie wyroku skazującego do publicznej wiadomości.

Kodeks cywilny:

Art.  23Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Art.  24

§  1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
§  2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.
§  3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.
Jeżeli nie zastosują się Państwo do mojego wezwania będę zmuszony podjąć działania uruchamiające wskazane wyżej przepisy. Jeszcze raz podkreślam, że zawarte we wskazanych wyżej artykułach informacje są nieprawdziwe.

 

komentarz:

Szanowny Panie Radco.

Nie trzeba być prawnikiem, aby zauważyć, że odpowiedział Pan już sam sobie cytując art. 213 §2 ust. 2) kk.

Co do zarzutów na gruncie prawa cywilnego, odpowiedź również znajduje się w przytoczonych przez Pana przepisach, tj. art. 24 §1 zd. 1. Polecamy zapoznać się chociażby z Cisek A. [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz, (red.) E. Gniewek, Warszawa 2010, art. 24 k.c., Legalis: „Jednakże bezprawność zostaje wyłączona przez działanie w ramach: […] działanie w obronie uzasadnionego interesu indywidualnego lub społecznego. Jednakże w tym ostatnim przypadku wymagana jest prawdziwość stawianego zarzutu”.

W związku z tym i zgodnie z art. 6 kc (Ciężar udowodnienia faktu, spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne) prosimy o wskazanie, które to informacje, zawarte we wspomnianych przez Pana artykułach, są nieprawdziwe. Do tej pory burmistrz Przybyło odmawiała nam informacji na temat umów zawartych pomiędzy Pańską kancelarią, a Urzędem Miejskim Rabki-Zdroju. Będzie to świetna okazja do poinformowania mieszkańców o tych umowach. Jeżeli gdzieś popełniliśmy literówkę lub błąd rachunkowy, chętnie je skorygujemy i przeliczymy ponownie kwoty wynagrodzeń.

 

Komentarze z gorce24.pl

MIETEK
02.01.2017 07:39

RADNI BEZ RADNI STOICIE NAD PRZEPAŚCIĄ ONI BIORĄ TAKĄ KASE A WY OCHŁAPY PRZES CAŁE ŻYCIE NIE ZAROBICIE TAKICH PIENIĘDZY CO ONI PRZEZ SIEDEM LAT ZASTANÓWCIE SIĘ CZY WARTO

WACEK
02.01.2017 07:33

poDSUMUJĄC TE WSZYSTKIE ARTYKÓŁY I WIEDZE NA TEMAT ROSKRADZANIA NASZYCH PIENIĘDZY TO POWINNIŚMY TO TOWARZYSTWO PRZEGONIĆ NA CZTERY STRONY

dawny znajomy
01.01.2017 10:41

opłca się trochę powęszyć dobijcie tych pazerniaków

mb
01.01.2017 01:33

Sprawę należy nagłośnić, aby społeczeństwo Rabki wiedziało,na co idą pieniądze publiczne i kto czerpie korzyści i zarabia krocie, a szpital tonie.

m
01.01.2017 01:24

To skandal! Jak można z upadającego szpitala doić taką kasę,ale to chyba towarzystwo wzajemnej adoracji.Ciekawe, że nikt z jednostek nadrzędnych, czy choćby z NFZ nie zainteresował się do tej pory jak są wydawane i na co publiczne pieniądze.

emeryt
31.12.2016 15:16

gdzie reszta komentarzy pytam się po dobroci ?

rabczanin
30.12.2016 22:57

Sprawa sporu z MPark to było przemyślane działanie przed wyborami burmistrz żeby pokazać naiwnym jak to niby walczy o dobro Gminy a jak było naprawdę to każdy widzi . A główna winę za taki stan ponosi Przewodnicząca Rady i jej mierni ale wierni radni. Każdy burmistrz posuwa się tak daleko na ile pozwala jej rada a zwłaszcza przewodnicząca Rady.

po prostu człowiek
30.12.2016 22:57

To jest samo-rząd rozdaje publiczne pieniądze, według własnego widzimisię.Wielkie” brawa” dla wyborców aż dziw że na kolejne 4 lata dali się nabrać na stroje ludowe …

okradany mieszkaniec
30.12.2016 22:51

Myślę że po sądach CBA i prokuratorzy wkroczy i do takich urzędów jak u nas bo jak widać będą mieć co robić i burmistrzowej nawet posłanka Paluchowa nie pomoże.

rabczanin
30.12.2016 22:16

Trzeba mieć tupet i brak honoru.Ciekawe jak długo będzie taki samo rząd .

artur
30.12.2016 17:52

Tak się bronili i wyszło szydło z worka wszystkie widzi misie wyjdą na jaw tylko poczekajmy i może CBA się zainteresuje i będą płakać jak P. przewodnicząca

ObserwatoR
30.12.2016 17:38

a czy redaktor uważa, że to nie jest sowite wynagrodzenie za taką marnotę? Teraz wiemy, na co poszła pożyczka z kasy miejskiej dla szpitala. Dużo więcej można poczytać o tym na rabkanm.pl

Bolek
30.12.2016 14:00

Kiedyś byłem za tym by bronić tego szpitala, dzisiaj bym nie bronił bo tam są wynagrodzenia dla prawnika i prezes. Reszta pracowników haruje za najniższą krajową. Ta reszta pracowników już niedługo znajdzie gdzie indziej lepiej płatną pracę niż w szpitalu.

franek
30.12.2016 10:38

Wstyd taką kase wyciągać Boga w sercu nie macie pazerni aż do bólu ale przyjdzie na was KONIEC już nie długo

JÓZEK
30.12.2016 08:46

Jak by miał honor to by sam odszedł pazerny MSCIWY …[Fragment usunięty – naruszenie Regulaminu]…

sąsiad
30.12.2016 08:43

Sowite wynagrodzenie dla mec Kukli a oni dzwonią po ludziach żeby DALI NA OPATRUNKI ŻEBRAJA. lekką renką rozdaje się pieniądze MECENASOWI wstyd i jeszcze raz WSTYD gdzie wy macie honor Teraz niech KUKLA da na opatrunki bo ja nie dam

o
30.12.2016 08:07

Ciekawe dlaczego opozycja nie napiszę do CBA o sprawdzenie domniemania korupcji w celu sprawdzenia aż taki wysokich przelewów w ciągu jednego roku od bankrutującego szpitala.Najwyżej po śledztwie sprawa będzie umorzona a radca oczyszczony.

mieszkaniec
30.12.2016 08:05

Ej może ten „m…….y prawnik” pokaże że uczciwie zapracował na takie wynagrodzenie i będzie po sprawie. A jak nie wykaże? – to pracownicy szpitala którzy zarabiają najniższą krajową powinni wziąć sprawy w swoje ręce i zrobić z tą „bandą” porządek.

antek
30.12.2016 08:01

Dzięki tak sowitemu wynagrodzeniu szpital lodwo dyszy a ten po uszy syty

kochanek
30.12.2016 07:55

ja moge oprócz zajęć prawnych bawić P. prezes i burmistrz jestem pierwszy jestem w tym dobry za takie PIENIADZE zrobie napewno dobrze

łysy nie robert
30.12.2016 07:48

Mierny mecenas tak go nazwano …[Fragment usunięty – naruszenie Regulaminu]… spraw przegrane to za jakie usługi tak potężną kase dostaje od p. prezes szpitala i burmistrz zastanawiające

emeryt
30.12.2016 07:23

kulka – nie strasz ,nie strasz bo się z…

stara baba co zęby jak pnioki ma
29.12.2016 23:37

Zrobilam karpia jak nigdy dotąd…O

Udostępnij

O autorze