Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Zdaniem burmistrz Przybyło to dzieci i gawrony winne są przekroczonym normom hałasu w Rabce Zdroju.

Przedstawiciele NIK opracowali raport dotyczący spełnienia wymogów określonych dla uzdrowiska Rabka-Zdrój.

Z opracowania wynika m.in. że normy hałasu oraz normy zanieczyszczonego powietrza są przekroczone.

W publicznym wystąpieniu burmistrz Przybyło stwierdziła, że przyczyną nadmiernego hałasu są dzieci bawiące się na placu zabaw w Parku Zdrojowym oraz zwierzęta. Zacytujmy te wypowiedzi burmistrz, które z pewnością zapadną nam w pamięci:

Dzieci na placu zabaw zrobiły hałas w nadmiarze„.

„Mówimy o hałasie wytworzonym przez naturalne środowisko”,

„To było przekroczenie na poziomie tła akustycznego. Co to takiego? Otóż w naszym parku zdrojowym są gawrony, one skrzeczą głośniej, niż pozwala norma. NIK powinien doprecyzować, że dopuszcza się w uzdrowiskach hałasy pochodzące z natury. Bo jak ja mam ptaki uciszyć? Skarży się Ewa Przybyło, burmistrz Rabki-Zdrój.

 

 

 

 

Udostępnij

O autorze