Rabczańskie Wieści Pozarządowe

25 milionów dla Suchej Beskidzkiej. 94 kilometrów dróg.Bez kredytu.

25 milionów dla Suchej Beskidzkiej. 94 kilometrów dróg.Bez kredytu.
Da się – da się
 
http://sucha24.pl/wydarzenia/powiat/item/6460-kolejne-miliony-na-scalenia-dla-powiatu

Zawarcie umów było zwieńczeniem wielomiesięcznej pracy i starań pracowników starostwa, głównie wydziału geodezji. W rezultacie powiat otrzymał wsparcie w wysokości 25 346 528,52 zł., co stanowi 100% kosztów projektów. Warto podkreślić, że pula środków na to zadanie w całym województwie małopolskim wynosiła ok. 29 000 000 zł., z której znaczna część przypadła powiatowi suskiemu.

W ramach projektu uporządkowany zostanie układ nieruchomości gruntowych na obszarze 2 505 ha (1063,34 ha w Łętowni i 1442,59 ha w Wysokiej), przebudowane będą istniejące i wybudowane nowe drogi dojazdowe do nieruchomości rolnych (57 km w Łętowni, 37,3 km w Wysokiej). Ponadto przeprowadzona będzie rekultywacja nieużytków o powierzchni 2,2 ha w Łętowni i 5,1 ha w Wysokiej.

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2020 i finansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu państwa.

Udostępnij

O autorze