Rdzawka

Plan rozwoju Rabki-Zdroju –4. Nowoczesne Inwestycje

Plan rozwoju Rabki-Zdroju –4. Nowoczesne Inwestycje

Szanowni Państwo,
Kolejnym obszarem nad jakim chciałbym skupić się jako Burmistrz Rabki-Zdroju są inwestycje.

Uważam, że Rabka – Zdrój potrzebuje inwestycji, które dadzą gminie całoroczną ofertę turystyczną, pozwolą na rozwój dzieci i młodzieży, dadzą miejsca pracy dla naszych mieszkańców, spowodują wzrost liczby turystów w Rabce, pozwolą rozwinąć się przedsiębiorcom oraz dadzą możliwości aktywnego spędzania czasu seniorom.

Ponad 12 lat temu gmina posiadała projekty i koncepcje, które były (i nadal są) kompleksowymi rozwiązaniami dla naszego uzdrowiska. Pracował nad nimi zespół ludzi, których w większości nie ma już dzisiaj w Urzędzie Miasta. Zespół ludzi zapalonych, poświęcających niejednokrotnie swój prywatny czas, wierzących, że Rabka-Zdrój ma szanse na szybki rozwój i pozyskanie środków w nadchodzących perspektywach finansowych. Projekty te zainicjował ówczesny Burmistrz, nieżyjący już, Antoni Rapacz. Niestety zostały one zapomniane i nie zrealizowane. Według mnie, należy skupić się na takich inwestycjach, które swoją nowoczesnością przyniosą Rabce – Zdrój dawną świetność i dorównają innym uzdrowiskom.

Jako Burmistrz zwrócę uwagę zarówno na inwestycje strategiczne dla rozwoju gminy, w perspektywie wieloletniej, jak również bieżące i potrzebne aktualnie mieszkańcom.

Działania jakie proponuję w tym obszarze to:

1. Budowa krytego basenu rekreacyjnego wykorzystywanego całorocznie wraz z funkcjonalnym zapleczem.

2. Uporządkowanie Rynku i handlu tam odbywającego się, poprzez jego rewitalizację.

3. Stworzenie oferty turystycznej, łączącej Rynek z Parkiem Miejskim, poprzez kładkę pieszą nad Poniczanką i połączeniem bulwarami w kierunku Parku, z przejściem pod mostem kolejowym.

4. Budowa Miejskiego Domu Kultury z prawdziwego zdarzenia w miejscu Willi “Pod Aniołem”.

5. Realizacja centrum sportowo – rekreacyjnego, o którym pisałem w pkt 2. Sport i rekreacja, wraz z bulwarami nad Słonką (ścieżkami rowerowymi, mostkami, uporządkowaniem koryta Słonki) oraz budową bazarów przy Alei 1000-lecia z elementami nawiązującymi do Starych Bazarów.

6. Reaktywacja wyciągu na Maciejowej, poprzez budowę nowoczesnego wyciągu z całorocznym krzesłem, służącym narciarzom i turystom górskim. Na szczycie zaproponuję zlokalizowanie wieży widokowej na panoramę Rabki – Zdroju oraz pasma górskie: Tatr, Babiej Góry, Lubonia Wielkiego.

7. Realizacja rozwiązań komunikacyjnych polegających na porządnym remoncie i modernizacji dróg gminnych i osiedlowych, ale w taki sposób aby po wykonaniu zadania nie wracać do niego przez wiele lat, oczywiście uwzględniając pełną infrastrukturę podziemną. Na ten cel będę chciał pozyskać środki m. in. z Funduszu Dróg Samorządowych (w roku 2019 rząd przeznaczył na ten cel ponad 6 mld. zł)
https://www.premier.gov.pl/…/projekt-ustawy-o-funduszu-drog…

8. Realizacja, wraz z Powiatem Nowotarskim, ronda na skrzyżowaniu ulicy Zakopiańskiej z ulicą Podhalańską.

9. Budowa chodnika oraz sali gimnastycznej w Chabówce,

10. Rozwój i rozbudowa obiektu sportowego przy KS Chabówka,

11. Budowa Remizy Strażackiej w Ponicach,

12. Budowa boiska sportowego w Rdzawce.

Zapraszam Państwa do dyskusji i zadawania pytań w komentarzach oraz śledzenia kolejnych postów na stronie fb: www.facebook.com/rabkanm oraz www.rabkanm.pl

Rafał Hajdyła, kandydat na Burmistrza Rabki-Zdroju

#RafałHajdyła2018
#ProgramWyborczyRafałaHajdyły
#WyborySamorządowe2018

Udostępnij

O autorze