Rdzawka

Plan rozwoju Rabki-Zdroju- 5. Lepsza Jakość Życia

Plan rozwoju Rabki-Zdroju- 5. Lepsza Jakość Życia

Szanowni Państwo,

Kolejnym obszarem nad jakim chciałbym skupić się jako Burmistrz Rabki-Zdroju są działania, które polepszą jakość życia mieszkańców naszej gminy.

Moje propozycje w tym obszarze to:

1. Poprawianie warunków edukacyjnych dla dzieci w placówkach oświatowych w naszej gminie.

Rabka jako Miasto Dzieci Świata jest zobowiązana do szczególnego dbania o wszechstronny rozwój najmłodszych mieszkańców. Chciałbym stale poprawiać warunki edukacji rabczańskich dzieci tak, aby były porównywalne w każdej placówce oświatowej naszej gminy. Dotyczy to bieżących remontów pomieszczeń szkolnych, wyposażenia sal i boisk sportowych, doposażenia szkół i przedszkoli o potrzebny sprzęt np. szafki szkolne, sprzęt multimedialny, czy pracowni przedmiotowych. Będę wykorzystywać aktualne programy wspierania samorządów lokalnych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

2. Redukcja kosztów życia mieszkańców poprzez:

– obniżenie opłat za odbiór odpadów komunalnych,
Rozwiązanie powyższego problemu przedstawiłem w punkcie pierwszym mojego programu wyborczego “1. Czyste Środowisko”. Zachęcam Państwa do zapoznania się z nim za pomocą poniższego linku:
https://www.facebook.com/rabkanm/posts/910193212498871?__tn__=K-R

– rozbudowywanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, co przełoży się na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

– obniżenie opłat od środków transportu powyżej 3,5 ton, tak aby zachęcić właścicieli busów do rozwijania transportu w naszej gminie, ponieważ w obecnej sytuacji, z powodu wysokich opłat, obserwujemy odpływ dochodów z tego tytułu do innych miast.

3. Pomoc w rozbudowywaniu sieci gazowych. Rozważenie możliwości finansowych i systemowych na dopłaty do gazu, aby mieszkańcom zaczęło się opłacać korzystać z tego źródła. Sukcesywne wprowadzanie odnawialnych źródeł energii tj. solarów, fotowoltaiki, pomp ciepła, wykonywanie termomodernizacji połączone z wymianą stolarki i pieców. Podniesie to standard życia mieszkańców i doprowadzi do konkretnych oszczędności w budżetach domowych. Ale co najważniejsze, wpłynie na lepszą jakość powietrza w naszym otoczeniu.

4. Przywrócenie ulg z tytułu opłat za śmieci dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny.

5. Dbałość o integrację osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, uwzględnianie ich potrzeb i dostępności do obiektów publicznych, np. rozbudowa placów zabaw o urządzenia dostosowane do osób niepełnosprawnych. Rozwijanie oferty imprez cyklicznych z udziałem osób niepełnosprawnych.

Wraz z Klubem Radnych “Nasze Miasto” przez 4-letnią kadencję wspieraliśmy mieszkańców naszej gminy biorąc udział w licznych akcjach charytatywnych:

1. Wsparliśmy akcję Szlachetna Paczka i OREW Rabka zimą 2015 roku:
https://rabkanm.pl/…/wsparlismy-szlachetna-paczke-i-potrze…/
https://rabkanm.pl/…/klub-nasze-miasto-z-wizyta-w-orew-rab…/

2. Licytowaliśmy Na Koncercie „Zróbmy Coś Dobrego” 18 lutego 2017 roku:
https://rabkanm.pl/…/licytowalismy-na-koncercie-zrobmy-cos…/

3. Zorganizowaliśmy warsztaty z programowania dla dzieci “Meet And Code” w Rabce Zdroju, które odbyły się 21 października 2017:
https://rabkanm.pl/2017/…/01/programowalismy-w-rabce-zdroju/

4. Licytowaliśmy na koncercie charytatywnym 7 stycznia 2018- „Wszyscy dla jednego”:
https://rabkanm.pl/…/relacja-z-koncertu-charytatywnego-dla…/

5. Uzyskaliśmy Stypendia dla maturzystów z Programu Stypendiów Pomostowych na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019:
https://rabkanm.pl/?s=stypendium&submit=

Zapraszam Państwa do dyskusji i zadawania pytań w komentarzach oraz śledzenia kolejnych postów na stronie fb: www.facebook.com/rabkanm oraz  www.rabkanm.pl

Rafał Hajdyła, kandydat na Burmistrza Rabki-Zdroju

#RafałHajdyła2018
#ProgramWyborczyRafałaHajdyły
#WyborySamorządowe2018

Udostępnij

O autorze