Rabczańskie Wieści PozarządoweRdzawka

Kto kandyduje na naczelnika Geodezji ze Rdzawki ?

Kto kandyduje na naczelnika Geodezji ze Rdzawki ?

Jak poinformował sekretarz a zarazem przewodniczący komisji konkursowej Robert Wodziak  :             

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr S.120.14.2020 Burmistrza  Rabki-Zdroju Leszka Świdra
z dnia 27 kwietnia 2020r. w sprawie : powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Naczelnika Wydziału Geodezji, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami,  po dokonanej ocenie formalnej złożonych dokumentów rekrutacyjnych w ramach postępowania konkursowego Znak:ORG.2110.3.2020 – w ramach którego wpłynęły 3 oferty,

stwierdziła, iż  oferta złożona przez :

1. Marlenę Lemiszka,  zam. Bielanka – spełnia wymogi formalne zamieszczone
w ogłoszeniu  i kandydatka jest dopuszczona do następnego etapu postępowania rekrutacyjnego (testu i rozmowy kwalifikacyjnej),

2. Kingę Paprocką , zam. Rdzawka – spełnia wymogi formalne zamieszczone w ogłoszeniu 
i kandydatka jest dopuszczona do następnego etapu postępowania rekrutacyjnego (testu
i rozmowy kwalifikacyjnej).

https://bip.malopolska.pl/grabkazdroj,a,1752959,nabor-na-wolne-kierownicze-stanowisko-urzednicze-pelny-etat-naczelnik-wydzialu-geodezji-mienia-komun.html

Udostępnij

O autorze