Rabczańskie Wieści PozarządoweRdzawka

Sowite podwyżki diet dla Radnych oraz podwyżka wynagrodzenia dla Burmistrza do maksymalnego poziomu ❗❗❗

Sowite podwyżki diet dla Radnych oraz podwyżka wynagrodzenia dla Burmistrza do maksymalnego poziomu ❗❗❗

Na ostatniej sesji Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2020 roku, tuż przed sesją, Radni popierający Burmistrza Leszka Świdra, wprowadzili do porządku obrad dwie uchwały: podwyższające diety radnych oraz podwyżkę wynagrodzenia dla Burmistrza.
➡ bit.ly/kasadlaradnych
➡ bit.ly/kasadlaburmistrza

Jakie to podwyżki ❓❓❓
➡Dieta Przewodniczącego Rady Michała Skowrona była 1.980 zł, jest 2.010 zł miesięcznie (maksymalny poziom wynagrodzenia).
➡Dieta Wiceprzewodniczącego Rady –1.500 zł, pozostała bez zmian.
➡Dieta radnych pełniących funkcję przewodniczącego doraźnych lub stałych komisji – było 650 zł jest 1.350 zł miesięcznie – wzrost o 107 % ❗❗❗
➡Dieta pozostałych radnych – było 550 zł, jest 1.150 zł miesięcznie – wzrost o 109 % ❗❗❗

Burmistrz Leszek Świder otrzymał od swoich radnych maksymalny wzrost swojego wynagrodzenia ❗❗❗
Składniki wynagrodzenia Burmistrza określa rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Burmistrz otrzymał maksymalne wskaźniki z tego rozporządzenia ❗❗❗

Podkreślmy, że nagle wprowadzone uchwały pod obrady sesji nie były procedowane i dyskutowane na żadnej komisji, nie były rozesłane dla radnych z porządkiem obrad, zgodnie ze statutem.
Czyżby radni bali się dyskusji nad podwyżkami ❓❓❓
Co było powodem, że Przewodniczący Rady Józef Michał Skowron zapomniał, co mówi w tej kwestii statut ❓❓❓
A może radni zapomnieli że są dla mieszkańców, a nie dla pieniędzy ❓❓❓, że jest to służba dla tego miasta ❗❗❗

Postępowanie radnych oraz burmistrza Leszka Świdra, który w ogóle się nie odniósł do tych podwyżek, w czasach kryzysu spowodowanego stanem epidemicznym, licznych zwolnień mieszkańców Rabki-Zdroju z pracy, trudnej sytuacji lokalnych przedsiębiorców oraz uzdrowiska, jest co najmniej niestosowne i oburzające ❗❗❗

Kto z Państwa w ostatnim czasie otrzymał w pracy tak sowitą podwyżkę? Bo Burmistrz Leszek Świder i Radni – TAK ❗❗

Ale jak to ujęła Wiceburmistrz Gromala:
💬 “Niektórych rzeczy nie widać, ale one przyniosą efekty w przyszłości”. bit.ly/gorce24
Możemy dodać: podwyżki zobaczyliśmy, ciekawe jakie efekty przyniosą w przyszłości , bo finansowe to wiemy dla kogo i to już.

Kto z radnych był za podwyżką dla burmistrza Leszka Świdra:
❌Dorota Majerczyk.
❌Jacek Latawiec
❌Małgorzata Hoim.
❌Dariusz Krzysztof
❌Jan Kwatyra
❌Piotr Ptak
❌Rogowiec Paweł
❌Robert Skipiała
❌Michał Skowron
❌Rafał Wójtowicz
❌Józefa Śmietana
❌Piotr Żółtek

Kto z radnych był za podwyżką dla radnych:
❌Dorota Majerczyk- wstrzymała się.
❌Jacek Latawiec
❌Małgorzata Hoim.
❌Dariusz Krzysztof
❌Jan Kwatyra
❌Piotr Ptak
❌Rogowiec Paweł
❌Robert Skipiała
❌Michał Skowron
❌Rafał Wójtowicz
❌Józefa Śmietana
❌Piotr Żółtek

Udostępnij

O autorze