Mieszkańcu Rabki Zdroju zobacz czy twój dom jest na mapie w sprawie wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego Rabki-Zdrój !!!

https://www.nowotarski.pl/informacje-dla-stron/ogloszenia/obwieszczenie-malopolskiego-wojewodzkiego-konserwatora-zabytkow-w-krakowie-o-wszczeciu-z-urzedu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wpisu-do-rejestru-zabytkow-ukladu-urbanistycznego-rabki-zdroj-2857.html

Obwieszczenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego Rabki-Zdrój

data wystawienia: 21.10.2020

status: aktualne

DNT-1.5140.53.2020. MK Nowy Targ,                                                     dnia 13.10.2020 r.

OBWIESZCZENIE


Dziatając na podstawie art. 9 ust. 1, art. 3 pkt 12 i pkt 15 oraz art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 282 z późn. zm.), w związku z art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.)

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie

zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego Rabki-Zdrój
Granice wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego przedstawiono na załączniku nr 1 stanowiącego integralną część niniejszego wszczęcia decyzji.

Obwieszczenie Malopolskiego Konserwatora Zabytkow Rabka Zdroj by Mateusz Wójtowicz on Scribd https://www.scribd.com/embeds/481537880/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-Uqp5p6Mlmx9CW5K8FNBe

You May Also Like