Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Drugie podejście do likwidacji Przedszkola numer 2 ?

Drugie podejście do likwidacji Przedszkola numer 2 ?

W BIPie ukazała się informacja o jutrzejszym posiedzeniu komisji Edukacji. Jednym z punktów jest ” Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Przedszkola Nr 2 w Rabce-Zdroju”.

Czy czeka nas drugie podejście do likwidacji Przedszkola numer 2 ? Okaże się jutro.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje, że 12 października 2021r. /wtorek/ o godz. 13.00

w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdrój przy ul. Parkowej 2 (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji w trybie hybrydowym

Porządek posiedzenia

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Analiza planu finansowego na rok 2022 Centrum Kultury, Sportu i Promocji
  3. Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem miejskiego stadionu w Rabce-Zdroju.
  4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 w  Gminie Rabka-Zdrój.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/70/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów pozalekcyjnych i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Przedszkola Nr 2 w Rabce-Zdroju.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i sportu dr  Dorota Majerczyk

Udostępnij

O autorze