Rabczańskie Wieści PozarządoweRabka Zdrój

W jakim stanie jest willa Liliana ?

W jakim stanie jest willa Liliana ?

Jak pisze Urząd Miejski w Rabce Zdroju : ” Celem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji oraz określenie aktualnego stanu technicznego i bezpieczeństwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego będącego w zasobach mieszkaniowych Gminy Rabka-Zdrój w związku z planowaną przez Zamawiającego modernizacją obiektu, która zostanie uwzględniona w opracowanej koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy/remontu.

W chwili obecnej, budynek posiada funkcję mieszaną. W przeważającej części kondygnacji parteru oraz w zakresie pięter jest obiektem mieszkalnym
wielorodzinnym. W zakresie części pomieszczeń parteru jest obiektem użyteczności publicznej z funkcją zakładu fryzjerskiego oraz pomieszczeniami galerii sztuki
z funkcją wystawienniczą oraz funkcją warsztatów pracy twórczej. ”

Ofertę można złożyć do 09.05.2022 r. do godziny 17:00

Zdjęcie : Google Maps

Udostępnij

O autorze