Rabczańskie Wieści PozarządoweRabka Zdrój

Jak wygląda sytuacja w gospodarce odpadami komunalnymi za 2021 rok ?

Jak wygląda sytuacja w gospodarce odpadami komunalnymi za 2021 rok ?

Ukazała się analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rabka – Zdrój za 2021 r.

Między innymi w roku 2021 odebrano z terenu gminy Rabka-Zdrój zmieszane odpady komunalne w ilości 3 174,864 t

Na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba osób zameldowanych na terenie gminy Rabka-Zdrój wynosiła 16 647. Natomiast zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości sumaryczna liczba osób zamieszkujących nieruchomości położone na terenie gminy wynosi 13 211.

Upomnienia z tytułu nie uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2021 wysłano do 805 właścicieli nieruchomości na kwotę 199 730,39 zł. Ponadto wystawiono 111 tytułów wykonawczych na kwotę 70 525,20 zł.

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi za 2021 by RWP on Scribd

Zdjęcie ilustracyjne : MatthewGollop

Udostępnij

O autorze