PoniceRabczańskie Wieści PozarządoweRabka ZdrójRdzawkaSzpital Rabka

Co się planuje w nowej strategii Rabki Zdroju do 2030 roku ?

Co się planuje w nowej strategii Rabki Zdroju do 2030 roku ?

ZA: https://bip.malopolska.pl/grabkazdroj,a,2152816,konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-gminy-rabka-zdroj-na-lata-2022-2030.html

Lp.Nazwa lub krótki opis inwestycjiSzacowane koszty inwestycjiPotencjalne źródło finansowania inwestycji
CEL OPERACYJNY 1.2. Rozwój infrastruktury i oferty turystyczno-rekreacyjnej.
 Budowa kolei gondolowej na Luboń Wielki70 mln złŚrodki własne, środki pochodzące z budżetu państwa, środki funduszy celowych, fundusze europejskie, środki sektora prywatnego
 Budowa ośrodka narciarskiego na górze „Maciejowa” w Rabce-Zdroju30 mln złŚrodki własne, środki pochodzące z budżetu państwa, środki funduszy celowych, fundusze europejskie, środki sektora prywatnego
 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Raby w kierunku Mszany Dolnej wraz z niezbędnymi instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą.8 mln złŚrodki własne, środki pochodzące z budżetu państwa, środki funduszy celowych, fundusze europejskie
 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Poniczanki w kierunku Ponic wraz z niezbędnymi instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą5 mln złŚrodki własne, środki pochodzące z budżetu państwa, środki funduszy celowych, fundusze europejskie
 Budowa tras rowerowych na stokach Lubonia Wielkiego3 mln złŚrodki własne, środki pochodzące z budżetu państwa, środki funduszy celowych, fundusze europejskie
 Rozbudową basenu – centrum rekreacji wodnej15 mln złŚrodki własne, środki pochodzące z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu), środki funduszy celowych, fundusze europejskie, środki sektora prywatnego
 Budowa tras narciarstwa biegowego3 mln złŚrodki własne, środki pochodzące z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu), środki funduszy celowych, fundusze europejskieCEL OPERACYJNY 2.1. Rozwój infrastruktury technicznej, ochrona i zachowanie wysokiej jakości zasobów środowiskowych oraz ograniczenie niekorzystnego wpływu na klimat i adaptacja do jego zmian.
 Modernizacja PSZOK oraz Sortowni Surowców Wtórnych2 mln złŚrodki własne, środki pochodzące z budżetu państwa, środki funduszy celowych, fundusze europejskie,
 Termomodernizacja budynków oświatowych6 mln złDofinansowanie z NFOŚiGW 4,2 mln zł
 Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Nowy Świat, ul. Kilińskiego, ul. Garncarskiej, ul. Krótkiej, ul. Kościuszki, ul. Tetmajera, ul. Sądeckiej w Rabce-Zdroju oraz w Chabówce.15 mln złŚrodki własne, środki ZWiK, środki pochodzące z budżetu państwa, środki funduszy celowych, fundusze europejskie
 Modernizacja stacji uzdatniania wody0,8 mln złŚrodki własne, środki ZWiK, środki pochodzące z budżetu państwa, środki funduszy celowych, fundusze europejskie
 Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Gorczańskiej, ul. Poniatowskiego, ul. Krótkiej, ul. Zaryte w Rabce-Zdroju, Ponicach, Chabówce i Rdzawce20 mln złŚrodki własne, środki ZWiK, środki pochodzące z budżetu państwa, środki funduszy celowych, fundusze europejskie
 Geotermia niskotemperaturowa w celach grzewczych budynku Przedszkola w Chabówce100% dofinansowanie ze środków NFOSiGWCEL OPERACYJNY 2.3. Efektywny system komunikacyjny, zrównoważona mobilność i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.
 Przebudowa mostu do Skansenu w Chabówce wraz modernizacją drogi gminnej i wykonaniem chodnika dla pieszych12 mln złŚrodki własne, środki pochodzące z budżetu państwa, środki funduszy celowych, fundusze europejskie
 Modernizacja i uzupełnienie systemu oświetlenia12 mln złŚrodki własne, środki pochodzące z budżetu państwa, środki funduszy celowych, fundusze europejskie
 Budowa kładki pieszo-jezdnej do centrum rekreacji w Ponicach3 mln złŚrodki własne, środki pochodzące z budżetu państwa, środki funduszy celowych, fundusze europejskie
 Zakup dwóch zeroemisyjnych autobusów wykorzystywanych do transportu zbiorowego3 mln złDofinansowanie z NFOŚiGW 1,8 mln złCEL OPERACYJNY 3.1. Zapewnienie efektywnej i nowoczesnej oferty edukacyjnej.
 Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rabce-Zdroju0,5 mln złDofinansowanie z Ministerstwa Sportu 250 tyś. zł
 Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce-Zdroju0,6 mln złDofinansowanie z Ministerstwa Sportu 280 tyś. zlCEL OPERACYJNY 3.2. Budowanie kapitału ludzkiego i społecznego oraz atrakcyjności gminy w oparciu o kulturę, sport i rekreację.
 Rewitalizacja budynków zabytkowych stanowiących własność gminy40 mln złŚrodki własne, środki pochodzące z budżetu państwa (Ministerstwo Kultury, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków), środki funduszy celowych, fundusze europejskieCEL OPERACYJNY 3.3. Wdrożenie kompleksowej i perspektywicznej polityki społecznej.
 Rozbudowa budynku przy ul. Podhalańskiej 42 b w Rabce-Zdroju na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy.2 mln złŚrodki pochodzące z budżetu państwa (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej)
 Budowa budynków wielorodzinnych – Inwestycja nr 10 Spółki SIM Małopolska sp. z o.o.15 mln złInwestycja realizowana przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
 Budowa budynku senioralnego, realizowanego w ramach partnerstwa publiczno-publicznego pn. „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”15 mln złZadanie realizowane w ramach partnerstwa publiczno-publicznego – środki własne i Narodowego Centrum Badań i RozwojuCEL OPERACYJNY 3.4. Doskonalenie administracji i zarządzania oraz rozwój procesów współpracy.
 Budowa pasywnego budynku Centrum Kulturalno-Społeczno-Administracyjnego w Rabce-Zdroju17 mln złŚrodki własne, środki pochodzące z budżetu państwa, środki funduszy celowych, fundusze europejskie,
 Rewitalizacji Rynku w Rabce-Zdroju wraz z dojazdem i placem przy Parku Rozrywki Rabkoland oraz utworzenie strefy aktywności6 mln złDofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych 4,8 mln zł
 Rewitalizacja terenu „Manhattanu” przy ul. Piłsudskiego w Rabce-Zdroju5 mln złŚrodki własne, środki pochodzące z budżetu państwa, środki funduszy celowych, fundusze europejskie,

Zdjęcie ilustracyjne: ar130405 z Pixabay

Udostępnij

O autorze