Rabczańskie Wieści PozarządoweRabka Zdrój

Czy szczyty zostaną oznakowane ?

Czy szczyty zostaną oznakowane ?

Radny Paweł Rogowiec wnioskował do burmistrza Leszka Świdra o oznakowanie wzniesień na szczytach np: Maciejowej. Burmistrz w swojej odpowiedzi poinformował m.in ” zlecenie umieszczenia tabliczek wymaga uzgodnienia z właścicielem nieruchomości oraz zabezpieczenia środków w budżecie miasta”.

W-szczyty by RWP

O-szczyty by RWP

Obraz Sabine z Pixabay

Udostępnij

O autorze