Rabczańskie Wieści PozarządoweRabka Zdrój

Co dalej z Muzeum Orderu Uśmiechu w Rabce Zdroju ?

Co dalej z Muzeum Orderu Uśmiechu w Rabce Zdroju ?

Rada Miejska w Rabce-Zdroju przyjeła rezolucję w sprawie poparcia Apelu Społecznej Rady Muzeum Orderu Uśmiechu, wystosowanego do Kanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu o pozostawienie Muzeum Orderu Uśmiechu w Rabce-Zdroju.

Na ten temat rozgorzała ciekawa dyskusja, wypowiadali się m.in burmistrz i radni.

Jak w niej czytamy:

Rada Miejska w Rabce – Zdroju, przyjmuje rezolucję w sprawie poparcia Apelu Społecznej Rady Muzeum Orderu Uśmiechu, wystosowanego do Kanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu o pozostawienie Muzeum Orderu Uśmiechu w Rabce-Zdroju, o następującej treści:
Apel o pozostawienie Muzeum Orderu Uśmiechu w Rabce-Zdroju.

Rada Muzeum Orderu Uśmiechu apeluje do Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu o podjęcie pozytywnej decyzji co do pozostawienia w Rabce-Zdroju Muzeum Orderu Uśmiechu. Władze miasta Rabka-Zdrój postanowiły przekazać na siedzibę Muzeum zabytkową willę „Pod Aniołem”, w pięknym parku zdrojowym, której oddanie po generalnym remoncie zaplanowano na październik br. Tymczasowo, na zbiory przeznaczono lokale w pustej szkole sanatoryjnej Instytutu GiChPł. Muzeum Orderu Uśmiechu mogłoby otrzymać osobowość prawną a władze miasta otrzymałyby szansę opieki nad nim. Muzeum
to prawdziwa wizytówka Rabki-Zdrój – „Miasta Dzieci Świata”. My, członkowie społecznej Rady Muzeum Orderu Uśmiechu kierujemy do Kapituły nasze ogromne zaniepokojenie, że o planach i decyzji o przeniesieniu Muzeum z Rabki-Zdroju do Głuchołaz dowiedzieliśmy się tydzień temu, z mediów społecznościowych, z postu Kanclerza na Fb. A przecież nasza aktywność społeczna na rzecz Muzeum i na rzecz szerzenia idei Orderu Uśmiechu wynika ze współpracy z Międzynarodową Kapitułą Orderu Uśmiechu. Rada Muzeum Orderu Uśmiechu została powołana przez Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu w 1996 r. podczas I Zlotu Kawalerów O.U. w Rabce Zdroju i przy otwarciu Muzeum, z inicjatywy ówczesnego Kanclerza. Najpierw otwarcie nastąpiło w obiektach sanatoryjnych a za rok, przy okazji II Zlotu Kawalerów O.U. w Szk. Podst. nr 2 w Rabce. W 2003 r. Muzeum otrzymało siedzibę w „Rabkolandzie” , w darze od Rodziny Wiechów. Przewodniczącą Rady MOU została oficjalnie M. B. Kawaler Orderu Uśmiechu. Minęło już 26 lat działalności Rady. Rada Muzeum Orderu Uśmiechu w swoich zadaniach społecznych ma szerzenie idei Orderu Uśmiechu w bardzo szerokim aspekcie, edukacyjnym, organizacji i współ-organizacji imprez, ceremonii wręczania Orderu Uśmiechu (11 Kawalerów Orderu Uśmiechu jest związanych z Rabką ), obchodów jubileuszy, zlotów, współpracy z włodarzami miasta przy różnych wydarzeniach i uroczystościach w mieście i w regionie. Do społecznych zadań członków RadyKawalerów należą także spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach, sanatoriach, na koloniach i obozach, oraz z gośćmi Rabki, z różnych stron świata. Rada zajmuje się także organizacją konkursów na temat Orderu. Bardzo ważnym zadaniem jest ekspozycja i opieka nad pamiątkami powierzonymi Muzeum przez licznych Kawalerów Orderu Uśmiechu. Każda impreza związana z Orderem odbywa się we współpracy Rady ze szkołami (często sanatoryjnymi, gdzie przebywają dzieci z różnych stron Polski ), i często z instytucjami kultury naszego miasta. Przy wszelkich wydarzeniach w mieście Rada korzysta z dofinansowania z miejskiego budżetu. Imprezy dotyczące Orderu mają rangę szczególnego wydarzenia, uroczystego, z zaangażowaniem społeczności wielu środowisk naszego miasta.
Miasto Rabka-Zdrój otrzymało, za zasługi dla Orderu Uśmiechu, tytuł „Miasto Dzieci Świata”.
Ostatnie znaczące wydarzenie, to obchody Jubileuszu 50. lecia Orderu Uśmiechu w 2018r. , przy wielkim zaangażowaniu organizacyjnym i finansowym władz miasta, instytucji kultury, Zespołu Szkół Sanatoryjnych PPU, „Pracowni Muzycznej Triolki”, zespołów góralskich „Majeranki” , „Robcusie”, i wszystkich członków Rady MOU, oraz in. instytucji. W ramach obchodów jubileuszowych 50. lecia Orderu Uśmiechu, odbyły się: Uroczysta Sesja Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, Jubileuszowa msza
św. w intencji wszystkich Kawalerów, nadanie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkole Podstawowej Zespołu Szkół PPU, wiele koncertów dla mieszkańców i gości Rabki-Zdroju, spotkania przyjaciół, zabawy dzieci w „Rabkolandzie” połączone ze zwiedzaniem Muzeum Orderu Uśmiechu.
Muzeum Orderu Uśmiechu zawsze jest najważniejszym miejscem zwiedzania przy różnych wydarzeniach i uroczystościach miejskich. Jest zaszczytną wizytówką miasta. Z okazji Jubileuszu Orderu Uśmiechu, w 2018 r. miasto Rabka-Zdrój zostało odznaczone przez Kanclerza medalem Rzecznika Praw Dziecka. Odznaczenie otrzymał także rodzinny park rozrywki „Rabkoland” a w nim Muzeum. Z Rabką-Zdrój jest związanych 12 Kawalerów Orderu Uśmiechu, którzy tu, w obecności dzieci, młodzieży i społeczeństwa odbierali to najbardziej szlachetne z odznaczeń. W czerwcu br. odbędzie się kolejna ceremonia, lekarza, dra A. P. My, Kawalerowie Orderu Uśmiechu stoimy na straży bezstronności tego jedynego, tak szlachetnego odznaczenia na świecie, przyznawanego dorosłym przez dzieci.
W imię dotychczas, bardzo dobrze układającej się współpracy Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu z Radą Muzeum Orderu Uśmiechu, oczekujemy konsultacji MKOU z władzami Rabki-Zdroju, z Radą MOU i z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta Rabka-Zdrój, w w/w sprawie.

Społeczna Rada Muzeum Orderu Uśmiechu:
M. B., przewodnicząca, Kawaler Orderu Uśmiechu
J. M., członek Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, KOU
W. W. wiceprzewodnicząca, Kawaler Orderu Uśmiechu,
S. Ś., sekretarz, Kawaler Orderu Uśmiechu
P. B., członek, Kawaler Orderu Uśmiechu
K. M. , członek, dyrektor ZSU im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Uchwala_Nr_LXIII_492_23_Rady_Miejskiej_w_Rabce-Zdroju_z_dnia_22_lutego_2023r._w_sprawie_przyjecia_rezolucji… by RWP on Scribd

Obraz Bartek z Pixabay

Udostępnij

O autorze