Nasza strategia

Strategia Rozwoju Działań Stowarzyszenie zwykłego Forum Rdzawka

na lata 2015-2020

Przyjęta 02.01.2015

1.Cel strategii
2.Analiza SWOT
3. Ewaluacja Strategii 2012-2015
4. Pytania ważne programowo
5.Programy działań
Naszą misją jest rozwój społeczeństwa i organizacji pozarządowych w Rdzawce i Rabce 

1.Cel strategii

Celem strategii FR jest rozwój zrównoważonych działań w środowisku lokalnym.

2.Analiza SWOT

Mocne strony

+ doświadczenie+ wiedza wyniesiona ze szkoleń

+ posiadane prenumeraty, publikacje, filmy

+ ludzie tworzący stowarzyszenie

+ stowarzyszenie zwykłe vs. grupa nieformalna

+ redagowanie RWP

+  strona internetowa

+ jesteśmy w wielu miejscach

+ materiały na licencji Creative Comonse

+ strategia działań

Szanse +  otoczenie przez aktywne NGO

+  możliwość współpracy

+ zdolność administracyjna

+ udział w szkoleniach

+ członkostwo w OFOP

+ wykorzystanie nowych technologii

+ udział w doradztwach

+ promocja działań

+ zapisy strategii Rabki do 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słabe strony

– brak osobowości prawnej- ograniczony czas na działania

– działania są tylko krótkie, mało kosztowe

Zagrożenia 
–  wyludnianie się Rdzawki i Rabki– odpływ młodych ludzi 

– różna dyspozycyjność czasowa

– małe zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną.

 
 
 
 
3. Ewaluacja Strategii 2012-2015
W  ciągu 3 lat zrealizowano szereg działań. Ukazuje je opracowanie.
 
4.Pytania ważne programowo:

1) Jaki jest problem główny, który organizacja chce rozwiązać ?

Zainteresować mieszkańców Rdzawki dziedzictwem lokalnym, aktywnością na rzecz społeczności, zainteresowanie sprawami  gminy.

2) Jakie są symptomy istnienia tego problemu?

 Niski udział w wyborach, mała aktywność społeczna, słabe zainteresowanie sprawami gminy.  

3) Na jakich wartościach nasza organizacja opiera swoją działalność ?

Otwartość, jawność, przejrzystość.

4) Do czego dąży nasza organizacja i jakie metody musi zastosować, by osiągnąć swój cel ?

Do zmiany pkt.2 Metody muszą być skuteczne i dostosowane do warunków lokalnych.

5) Jak w tym czasie zmieni się sytuacja ludzi wspieranych naszymi działaniami?

Większe zainteresowanie kulturą lokalna, sprawami gminy.

6) Jakie działania będziemy realizować  za 3 lata ?

Działania, które się sprawdziły oraz działania po ewaluacji.

 
5.Rabczańska Koalicja Profrekwencyjna (RKP)

Organizowana podczas wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich i do Parlamentu Europejskiego. Celem RKP jest zwiększenie udziału czynnego i biernego w wyborach. Działania są realizowane na 2 sposoby :

A. Działania internetowe.

Zachęcanie do udziału w wyborach na Facebook-u

Promowanie portalu Mam prawo wiedziec.pl

B. Działania terenowe

Wieszanie plakatów

Kolportaż materiałów profrekwencyjnych.

Cel frekwencyjny to frekwencja powyżej 50% w gminie Rabka-Zdrój


 Patriotyzm lokalny Rdzawka                   

Działania propagujące Patriotyzm lokalny i państwowy, poznanie  własnej ojczyzny. Poprzez promowanie inicjatyw z Rdzawki, publikację zakładki Rdzawka na fordza.cba.pl z informacjami o Rdzawce. Administrowanie profilu Rdzawki w Atlasie Wsi Polskich.
Autorski blog skupia się na zagadnieniach o Rdzawce m.in:
– rozpowszechnianie informacji z Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka, OSP Rdzawka, Parafii Rdzawka, Szkoły w Rdzawce.
– publikowanie informacji z BIP Rabki dotyczących Rdzawki
– autorskie relacje i opinie z wydarzeń
– przedstawianie działań Forum Rdzawka i Mateusza Wójtowicza
– zbieranie opinii i komentarzy z innych gazet i portali o Rdzawce
– publikowanie informacji dla organizacji pozarządowych 
                                                                      Izba Regionalna Rdzawka im. Anieli Skawskiej 

Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny  na posiedzeniu 17 października 2011 i wpisane do rejestru dzienników i czasopism w dziale A pod nr. 333

2011-2013: Do tej pory wydano 7 numerów.

8 kwietnia 2014- dziś  jest wydanie on-line : http://matwojt.blog.pl/category/rwp/

 

                                                                   Forum Rdzawka konsultuje
Forum Rdzawka konsultuje akty prawne , które mieszczą się w naszych działaniach

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

4 × three =