O nas

Logo Forum Rdzawka nowe rgb midi

Naszpa na początku zwała się Nieformalne Internetowe „Forum Rdzawka”. Było to Forum, które powstało pierwotnie jako Forum Rdzawka na portalu fora.pl 8 Lipca 2008r. z zadaniem informowania mieszkańców o Rdzawce.Oprócz forum powstała też nasza grupa,po jego rozwiązaniu .Skupiliśmy się na działaniach,którymi obecnie się zajmujemy.

Obecna nazwa to Forum Rdzawka,wzięła się od Forum Romanum,który był politycznym i towarzyskim ośrodkiem starożytnego Rzymu Chcemy,żeby Forum Rdzawka było takim miejscem w Rdzawce.

16.11.2011 zebranie założycielskie powołało Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka.

Zostało one zarejestrowane 19.12.2011 przez Starostę Nowotarskiego nr. OR.511.9.2011.AD

21.12.2011 otrzymaliśmy numer REGON  122463642

Od 4 Lutego 2010r. do 30 maja 2013 była pierwsza wersja strony. Od 31 maja 2013  do 1 lipca 2014 była druga wersja strony.Od 2 lipca 2014 mamy trzecią wersję strony.

 

Nazwa pełna: Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka
Nazwa skrócona: Forum Rdzawka
Forma prawna: stowarzyszenie zwykłe
Adres: Rdzawka 1 ,34-700 Rabka-Zdrój
Nr.rejestru: OR.511.9.2011.AD Wpis do rejestru ewidencji stowarzyszeń 19.12.2011 Starosty Nowotarskiego
REGON: 122463642 Wpis do rejestru 21.12.2011
www: http://www.fordza.cba.pl/  E-mail: rdzawian1@interia.pl   Tel.kom: 788 748 802

Członkostwo:
1) Od 11.01.2012 Forum Rdzawka jest partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

2) Członek Koalicji Proste Granty

3) Członek Ogólnopolskiej Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie

4) Sygnatariusz Karty Etycznej Pozarządowych Organizacji Ekologicznych

5) Sygnatariusz Karty Różnorodności

6) Od 17.01.2013 jesteśmy członkiem zwyczajnym OFOP

7) Od marzec 2015 należymy do Brakującego Ogniwa 

 

Naszymi celami są :

1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

3) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także promocji i popierania inicjatyw wspomagających rozwój demokracji; 

4) promocji i popierania integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 

5) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 

6) współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi.

7) promowanie inicjatyw i przedsięwzięć skierowanych do młodzieży.

8) wspieranie różnych form aktywności społecznej młodych ludzi.

9) rozwój patriotyzmu, kultywowanie tradycji wśród członków lokalnej społeczności a także przekazywanie im rodzimej historii. 

10) promowanie postaw ekologicznych.

11) rozwój edukacji pozaformalnej

12) wspieranie, badania i rozwój organizacji pozarządowych 

13) wspieranie i rozwój wolnej nauki, Openn Access, Creative Commons

14) wspieranie i rozwój wolontariatu

Wykonane działania Forum Rdzawka w latach 2008-2015:
1) Kampania „Masz Głos Masz Wybór” 2008-2015 w Rabce Zdroju, Ponicach, Rdzawce
2) Kampania Polskiej Akcji Humanitarnej „Kampania Wodna” 2009/2010
3) Kampania profrekfencyjna „7 Czerwca Pępek Europy” 2009r.
Kampania zachęcająca do udziału w wyborach 7 czerwca 2009 do Europarlamentu wykonana wspólnie z Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny w Rabce Zdroju
4) Kartki do Przewodniczącego Komisji Europejskiej -2009r.
5) Kampania RAZEM 89`09 – 2009r.
Kampania ukazująca rolę roku 1989r. wykonana wspólnie z Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny w Rabce Zdroju.
6) Kampania Parkingowa 2009r
7) FAIR PLAY-2009r
8) Dzień Bez Futra 2009r
9) Wolny Tybet 2010-2013
10)Gdziekolwiek będziesz zagłosuj – wybory prezydenckie 2010

11) Marzec 2012- Dzień Bezpiecznego Internetu

12) Luty 2014- Dzień Bezpiecznego Internetu

13) Kwiecień/Maj 2014-IV Rabczańska Koalicja Profrekwencyjna-Wybory Europarlament 2014

14) Maj 2014- Razem 89- Rdzawka 1989-2014

15) Lipiec 2014- Sieciaki na Wakacjach

16) Luty 2015- Unia Europejska  dla Rdzawki

 

Forum Rdzawka jest na następujących portalach :

1) Na portalu akcji  Masz Głos Masz Wybór

2) W bazie organizacji pozarządowych prowadzonej przez Stowarzyszenie Klon/Jawor  Bazy Ngo.pl

3) W bazie portalu Eurodesk Polska

4) Profil na portalu YouTube

5) Profil na portalu Witryna Wiejska

6)  Profil na portalu Zielonych Wydarzeń

7) Profil na portalu E-Wolontariat

8) Skrzynka Dobroci

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

19 − seventeen =