Rabczańskie Wieści Pozarządowe

 

Zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny  na posiedzeniu 17 października 2011 i wpisane do rejestru dzienników i czasopism w dziale A pod nr. 333

Rabczańskie Wieści Pozarządowe ,Rdzawka 1 , 34-700 Rabka-Zdrój

Wydawca i redaktor naczelny: Mateusz Wójtowicz

Kontakt: Mateusz Wójtowicz, tel.kom 788 748 802 , rdzawian1  ( małpa) interia.pl

Jesteśmy w bazie ngo.pl zobacz nasz profil .

Dziękujemy Pani Kamili Śliwińskiej z LB-Studio za stworzenie loga RWP

 

Celem Rabczańskich Wieści Pozarządowych jest zwłaszcza:
1) informowanie mieszkańców oraz działaczy organizacji pozarządowych o wydarzeniach pozarządowych i innych w gminie Rabka-Zdrój
2) działanie na rzecz wzajemnej integracji i identyfikacji organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego
3) propagowanie wiedzy o organizacjach pozarządowych i społeczeństwie obywatelskim
4) wspomaganie informacyjne organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego
5) usprawnianie przesyłu informacji między organami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi
6) rozwój umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną wśród mieszkańców
7) informowanie mieszkańców i NGO o działalności organów reprezentujących NGO
8) pobudzanie wśród mieszkańców i NGO dyskusji na tematy obywatelskie
9) propagowanie aktywnej postawy i zaangażowania obywatelskiego.

RWP realizuje swoje cele poprzez:
1) publikację artykułów  zwłaszcza:
a) dotyczących wydarzeń i innych istotnych dla mieszkańców i NGO
b) informujących o działalności lokalnych NGO
c) relacjonujących posiedzenia organów reprezentujących NGO
d) o szeroko pojmowanej działalności obywatelskiej
e) o działaczach lokalnych
f) publikację  linków do publikacji, stron internetowych, organizacji, które rozwijają wiedzę i umiejętności NGO
g) bazę gminnych organizacji pozarządowych
2) Oraz
a) rozwój publicystki autorstwa mieszkańców i działaczy NGO
b) przeprowadzanie wywiadów, w szczególności z działaczami NGO
c) zamieszczanie fotoreportaży z wydarzeń dotyczących lokalnych NGO i inicjatyw obywatelskich
d) współpracę z gminnymi organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami, prasą lokalną, organami prasowymi i innymi organami wspomagającymi działalność i rozwój RWP
e) udzielanie patronatu medialnego nad wydarzeniami, w szczególności dotyczącymi działań lokalnych NGO i obywatelskimi.

 

 

Polecamy lokalne gazety/portale informujące o  gminie Rabka-Zdrój:

1) WIEŚCI RABCZAŃSKIE

2)WIADOMOŚCI RABCZAŃSKIE 

3) Gorce24.pl 

4) Biuletyn Światło i Sól

5) Podhale24.pl 

6) Góral Info 

7) Tygodnik Podhalański- Rabka

8) Kurier Pieniński-Rabka

9) Dziennik Polski- Podhale 

Polecane gazety pozarządowe:

1) Pozarządowiec

2) Info NGO

3) Kwartalnik 3 Sektor

4) Gazeta Zgrzyt 

 

 

W rozwoju mediów lokalnych pomagają:

– publikacje

Sokołowski Marek, Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne, Toruń 2008

Media lokalne w Polsce : podręcznik akademicki . Ryszard Kowalczyk.

Media lokalne w Polsce. T. 3 / Ryszard Kowalczyk.

Media lokalne w Polsce. T. 2 / Ryszard Kowalczyk

Media lokalne w Polsce. T. 1  / Ryszard Kowalczyk

– strony internetowe

baza mediów  http://www.proto.pl/media2

Halo ! Informator Mediowy  http://www.him.pl/

http://gazetylokalne.pl/

http://prasalokalna.eu/

http://www.reporterzy.info/warsztat-reportera.html

http://www.nina.gov.pl/edukacja/pracownia/twórz-media

http://www.obp.pl/adresy.htm

http://www.press-service.com.pl/

Edukacja medialna

http://www.edukacjamedialna.com.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=16

http://www.nina.gov.pl/edukacja/edukacja-medialna

http://www.krrit.gov.pl/dla-mediow-i-analitykow/edukacja-medialna/

http://www.civilia.pl/

http://www.akademiaorange.pl/projects/nowe_technologie/0/info/portal_edukacja_medialna/

https://olimpiada-medialna.edu.pl/

http://edulab.medialab.ikm.gda.pl/