Rdzawka

Sołtys wsi Rdzawka – Filas Józef

Rada Sołecka:
1. Chudy Tadeusz
2. Czyszczoń Adam
3. Filas Jan
4. Pyka Zofia
5. Rapacz Stanisław
6. Twaróg Adam
7. Zając Tadeusz

Radny: Adam Czyszczoń

Radny powiatowy: Leszek Świder

 1526 mieszkańców za 2013 ( Mężczyźni 788, Kobiety 738 )- stan na 31.12.2013 

Nasi ze Rdzawki w  internecie:

Parafia Rdzawka

Rdzawka Atlas Wsi

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka

Chór „Adoramus” z Rdzawki

Rdzawka na NK

OSP Rdzawka KSRG

Blog o sprawach lokalnych

Izba Regionalna Rdzawka im.Anieli Skawskiej

Nasi w Samorządzie:

1990 – 1994 Radny-Stanisław Kwak,Sołtys-Chrobak Franciszek 1994 – 1998 Zastępcy Burmistrzów:Antoni Rapacz. Radny-Antoni Rapacz,Sołtys- Chrobak Franciszek

1998 – 2002 Radny- Antoni Rapacz,Sołtys- Rapacz Antoni

2002 – 2006 Burmistrz Miasta: Antoni Rapacz. Radny- Stanisław Miśkowiec,Sołtys- Rapacz Dorota

2006 – 2010 Radny-Stanisław Miśkowiec,Sołtys- Kwak Stanisław Radny powiatowy- Leszek Świder

2010-2014 Radny-Adam Czyszczoń,Sołtys- Filas Józef Radny powiatowy- Leszek Świder

2014-2018  Radny-Adam Czyszczoń,Sołtys- Filas Józef Radny powiatowy- Leszek Świder

 

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 a Rdzawka.

Str.15 – Komunikacja

Droga krajowa nr 47 (Rabka-Zdrój – Nowy Targ – Zakopane – przebiega przez
ul. Kilińskiego w Rabce-Zdroju i miejscowości Chabówka i Rdzawka);

droga powiatowa nr 1666 K – Ponice, Rdzawka.

Strona 21- Szlaki turystyczne

Trasa 3: Rabka-Zdrój – Raba Wyżna – Sieniawa – Klikuszowa – Obidowa –
Rdzawka – Rabka-Zdrój, długość trasy wynosi 31,5 km;

Str.42- Przedszkola

Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rdzawce im. Bohaterów Walk o Wolność

34-700 Rabka-Zdrój Rdzawka tel. 18 267 81 75

Str. 43- Zespoły szkół i szkoły podstawowe.

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce im. Bohaterów Walk o Wolność

34-700 Rabka-Zdrój Rdzawka tel. 18 267 81 75

Str.50- Komisariat Policji w Rabce-Zdroju Rejony.

6. Rdzawka, Ponice, Chabówka

Str.55- Zespoły regionalne

Zespół Góralski „Powicher” – zespół dziecięcy działający przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka.

Str.56- Kanalizacja

W tym rurociągi tłoczne o długości 0,13 km, oraz około 33 km przyłączy
sanitarnych. Obecnie Aglomeracja Rabki-Zdrój ma 88,1% RLM korzystających z sieci
kanalizacyjnej. Sołectwa Ponice, Rdzawka i Chabówka nie są wyposażone w zbiorczy system
odprowadzania ścieków. Zdecydowana większość ścieków dopływa grawitacyjnymi
kolektorami sanitarnymi w ilości 2 349 tyś m3/rok, ponadto około 24 tyś m3/rok (średnio
65,6 m3/d) to ścieki dowożone taborem asenizacyjnym.

Str.58- Gospodarka odpadami

W ramach projektu Kompleksowy Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi
zakupiono kosze i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, a także pojazdy do ich
transportu. Pojemniki i kosze na śmieci rozlokowane są na terenie miasta Rabka-Zdrój
i przyległych sołectw: Chabówka, Ponice i Rdzawka.

Inwestycje 2014-2020

Str.91

Co ? 9. Budowa oznakowanej  trasy rowerowej od granic Gminy Raba Wyżna przez Chabówkę, Rabkę-Zdrój do Ponic i Rdzawki Kiedy ? 2014 – 2016 (kontynuacja także po 2016) Koszt ? 2 mln Kto robi ?LGD przy Stowarzyszeniu Przyjazna Dolina Raby oraz Gmina Rabka- Zdrój (jako partner projektu)

Str.94

Co ?12. Budowa 2 km chodników w miejscowości Rdzawka w ciągu drogi powiatowej K 1666
Kiedy ? 2013-2016 Koszt ? 1,5 mln Kto robi ? Gmina Rabka-Zdrój

Str..94

Co ? Poprawa bezpieczeństwa przy drodze krajowej, poprzez budowę chodnika i oświetlenia na osiedlu Obidowa w Rdzawce Kiedy ?2014-2015   Koszt 5 mln Kto zrobi ? GDDKiA

Str.95

Co ? Odnowa centrum wsi i rewitalizacja społeczna Rdzawki Kiedy ? 2015-2016 (kontynuacja po 2016) Koszt 5 mln Kto robi ? Gmina Rabka-Zdrój

Strona 97.

Co ? Budowa placu zabaw w Rdzawce Kiedy ? 2014 Koszt 150 tys. Kto robi Gmina Rabka-Zdrój

Str.98

Co ? Przebudowa boisk przy Zespole Szkół w Rdzawce Kiedy ? 2014-2015

Koszt ? 800 tys. Kto zrobi ? Gmina Rabka-Zdrój

Strona 103.

Co ? 8. Regulacja Potoku Rdzawka Kiedy ?2014-2016 Koszt ? 3 mln Kto robi ? RZGW

Str. 106

Co ? Budowa systemów gromadzenia i odprowadzania ścieków komunalnych lub innych systemów zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska w miejscowości Rdzawka

Kiedy ? 2014-2016 (kontynuacja po 2016) Koszt ? 14 700 zł Kto robi ? Gmina Rabka-Zdrój (ZWiK)

Str.111

Co ? Kompleksowy program odnowy przydrożnych kapliczek na na terenie Chabówki, Ponic i Rdzawki Kiedy ? 2014-2016(kontynuacja po 2016) Koszt ? 100 tys./rok Kto robi ? Gmina Rabka-Zdrój

Str.111

Co ? 7. Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Rdzawce wraz z WDK Kiedy ? 2015-2016

Koszt ? 950 tys. Kto zrobi ? OSP Rdzawka wraz z Gminą Rabka-Zdrój

Str. 118

Co ? 9. Budowa strefy ekonomicznej „Rdzawka” (w bezpośrednim sąsiedztwie „zakopianki”)

Wybudowana strefa o pow. ok. 2 ha (droga do strefy, uzbrojenie terenu)
Kiedy ? 2015-2016 Koszt ? 2 mln Kto zrobi ? Gmina Rabka-Zdrój

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

7 + five =