Rdzawka

 

Role Rdzawka – Bulowskówka, Cieligówka, Cieślówka, Czyszczonówka, Dudkówka, Gawłówka, Kościelnówka, Kowalczykówka, Kowalówka, Kubanówka, Laskówka, Leśniakówka, Litwinówka, Łukaszówka, Magierówka, Młyn, Nogówka, Papieżówka, Piątkówka, Piłatówka, Polakówka, Rola, Rusnakówka, Sołtysówka, Srokówka, Stachnikówka, Stermachówka, Tomaszówka, Zagroda, Zającówka, Zarębek, Ziębówka, Zygadłówka, Żyznówka

Obietnice wyborcze 2014-2018: 

ADAM CZYSZCZOŃ

Adam Czyszczoń

Okręg Nr 15
Sołectwo: Rdzawka

Mam 58 lat. Jestem Radnym VI kadencji. Ukończyłem Technikum Ekonomiczne. Jestem przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Uczestniczyłem w pracach Komisji Uzdrowiskowej oraz Komisji Ochrony Środowiska i Utrzymania Czystości. Jestem przewodniczącym Rady Sołeckiej w Rdzawce.

Mój program dla sołectwa:

1. Budowa chodnika przy drodze krajowej wraz z budową oświetlenia,

 

2. Rozbudowa Remizy Strażackiej w Rdzawce,

 

3. Budowa Szlaku Papieskiego do Piątkowej Góry,

 

4. Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole,

 

5. Modernizacja drogi do Obidowej wraz z budową chodnika,

 

6. Dalsza modernizacja dróg osiedlowych,

 

7. Wspieranie programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii – montaż solarów oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach prywatnych.

—————————————————————————————————————-

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 a Rdzawka.

Str.15 – Komunikacja

Droga krajowa nr 47 (Rabka-Zdrój – Nowy Targ – Zakopane – przebiega przez
ul. Kilińskiego w Rabce-Zdroju i miejscowości Chabówka i Rdzawka);

droga powiatowa nr 1666 K – Ponice, Rdzawka.

Strona 21- Szlaki turystyczne

Trasa 3: Rabka-Zdrój – Raba Wyżna – Sieniawa – Klikuszowa – Obidowa –
Rdzawka – Rabka-Zdrój, długość trasy wynosi 31,5 km;

Str.42- Przedszkola

Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rdzawce im. Bohaterów Walk o Wolność

34-700 Rabka-Zdrój Rdzawka tel. 18 267 81 75

Str. 43- Zespoły szkół i szkoły podstawowe.

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce im. Bohaterów Walk o Wolność

34-700 Rabka-Zdrój Rdzawka tel. 18 267 81 75

Str.50- Komisariat Policji w Rabce-Zdroju Rejony.

6. Rdzawka, Ponice, Chabówka

Str.55- Zespoły regionalne

Zespół Góralski „Powicher” – zespół dziecięcy działający przy Stowarzyszeniu na
Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka.

Str.56- Kanalizacja

W tym rurociągi tłoczne o długości 0,13 km, oraz około 33 km przyłączy
sanitarnych. Obecnie Aglomeracja Rabki-Zdrój ma 88,1% RLM korzystających z sieci
kanalizacyjnej. Sołectwa Ponice, Rdzawka i Chabówka nie są wyposażone w zbiorczy system
odprowadzania ścieków. Zdecydowana większość ścieków dopływa grawitacyjnymi
kolektorami sanitarnymi w ilości 2 349 tyś m3/rok, ponadto około 24 tyś m3/rok (średnio
65,6 m3/d) to ścieki dowożone taborem asenizacyjnym.

Str.58- Gospodarka odpadami

W ramach projektu Kompleksowy Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi
zakupiono kosze i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, a także pojazdy do ich
transportu. Pojemniki i kosze na śmieci rozlokowane są na terenie miasta Rabka-Zdrój
i przyległych sołectw: Chabówka, Ponice i Rdzawka.

Inwestycje 2014-2020

Str.91

Co ? 9. Budowa oznakowanej  trasy rowerowej od granic Gminy Raba Wyżna przez Chabówkę, Rabkę-Zdrój do Ponic i Rdzawki Kiedy ? 2014 – 2016 (kontynuacja także po 2016) Koszt ? 2 mln Kto robi ?LGD przy Stowarzyszeniu Przyjazna Dolina Raby oraz Gmina Rabka- Zdrój (jako partner projektu)

Str.94

Co ?12. Budowa 2 km chodników w miejscowości Rdzawka w ciągu drogi powiatowej K 1666
Kiedy ? 2013-2016 Koszt ? 1,5 mln Kto robi ? Gmina Rabka-Zdrój

Str..94

Co ? Poprawa bezpieczeństwa przy drodze krajowej, poprzez budowę chodnika i oświetlenia na osiedlu Obidowa w Rdzawce Kiedy ?2014-2015   Koszt 5 mln Kto zrobi ? GDDKiA

Str.95

Co ? Odnowa centrum wsi i rewitalizacja społeczna Rdzawki Kiedy ? 2015-2016 (kontynuacja po 2016) Koszt 5 mln Kto robi ? Gmina Rabka-Zdrój

Strona 97.

Co ? Budowa placu zabaw w Rdzawce Kiedy ? 2014 Koszt 150 tys. Kto robi Gmina Rabka-Zdrój

Str.98

Co ? Przebudowa boisk przy Zespole Szkół w Rdzawce Kiedy ? 2014-2015

Koszt ? 800 tys. Kto zrobi ? Gmina Rabka-Zdrój

Strona 103.

Co ? 8. Regulacja Potoku Rdzawka Kiedy ?2014-2016 Koszt ? 3 mln Kto robi ? RZGW

Str. 106

Co ? Budowa systemów gromadzenia i odprowadzania ścieków komunalnych lub innych systemów zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska w miejscowości Rdzawka

Kiedy ? 2014-2016 (kontynuacja po 2016) Koszt ? 14 700 zł Kto robi ? Gmina Rabka-Zdrój (ZWiK)

Str.111

Co ? Kompleksowy program odnowy przydrożnych kapliczek na na terenie Chabówki, Ponic i Rdzawki Kiedy ? 2014-2016(kontynuacja po 2016) Koszt ? 100 tys./rok Kto robi ? Gmina Rabka-Zdrój

Str.111

Co ? 7. Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Rdzawce wraz z WDK Kiedy ? 2015-2016

Koszt ? 950 tys. Kto zrobi ? OSP Rdzawka wraz z Gminą Rabka-Zdrój

Str. 118

Co ? 9. Budowa strefy ekonomicznej „Rdzawka” (w bezpośrednim sąsiedztwie „zakopianki”)

Wybudowana strefa o pow. ok. 2 ha (droga do strefy, uzbrojenie terenu)
Kiedy ? 2015-2016 Koszt ? 2 mln Kto zrobi ? Gmina Rabka-Zdrój

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

3 × 2 =