Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 już jest.

Pięć punktów widzenia. Rabka.pl: Strategia Rozwoju przyjęta Rada Miejska Rabki-Zdroju jednogłośnie przyjęła Strategię Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020. Strategia jest podstawowym i najważniejszym dokumentem lokalnego

Read more