Relacja po czwartej sesji Rady Miejskiej

Głos dla mieszkańców.  Po rozpoczęciu sesji Przewodnicząca Rady poinformowała o złożonym przed sesją przez Klub Radnych ‘’Nasze Miasto‘’ wniosku formalnym dotyczącym zmiany porządku obrad

Read more