Jakie działki Małopolski Konserwator Zabytków chce wpisać do swojego rejestru z otoczenia kościoła pw. Św. Krzyża w Chabówce ?

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 07.07.2021r. sygn. OZNT.5140.59.2019.DW, DNT1.5180.44.2019, w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego otoczenia

Read more