Burmistrz Ewa Przybyło zlekceważyła mieszkańców osiedli „Rynek” i „Sądecka”

Szanowni Państwo, 30 minut przed Zebraniem Mieszkańców Osiedla „Rynek” oraz Osiedla „Sądecka”, przewodniczący: Katarzyna Karkula i Łukasz Pędzimąż, otrzymali pisma od Burmistrz Ewy Przybyło

Read more

Relacja po czwartej sesji Rady Miejskiej

Głos dla mieszkańców.  Po rozpoczęciu sesji Przewodnicząca Rady poinformowała o złożonym przed sesją przez Klub Radnych ‘’Nasze Miasto‘’ wniosku formalnym dotyczącym zmiany porządku obrad

Read more