Archiwa tagu: Petycje

Petycja-Twoje prawo

Uchwalona z inicjatywy Senatu ustawa o petycjach, wchodzi w życie 6 września br. Nowe przepisy określają procedury składania i rozpatrywania petycji. W myśl ustawy przedmiotem petycji może być postulat zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących… Czytaj dalej »

Petycje w Rabce już niedługo.

Za Senat.gov.pl : Rozmowa z senatorem Mieczysławem Augustynem – przewodniczącym senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej – Dlaczego Senat z taką determinacją dążył do uchwalenia ustawy o petycjach ? – Ta ustawa jest naszą senacką odpowiedzią na konieczność rozwiązania problemu zbyt małej partycypacji społecznej w decyzjach podejmowanych przez władze publiczne na każdym szczeblu. Wszystkie badania… Czytaj dalej »

Prawo petycji już niedługo w Rabce-Zdrój.

Prawo petycji w naszej gminie się przyda, zachęci mieszkańców do większej aktywności. Z sejm.gov.pl 8 października Pierwsze w Senacie wysłuchanie publiczne nt. projektu ustawy o petycjach. Organizują je senackie komisje: Ustawodawcza oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Odbędzie się ono w sali nr 118 (gmach parlamentu). Początek godz. 11.30 Pierwsze wysłuchanie publiczne w Senacie nt.… Czytaj dalej »