Odpowiedz na moje uwagi do Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Nowotarskiego

https://www.nowotarski.pl/informacje-dla-stron/ogloszenia/ogloszenie-w-sprawie-projektu-planu-zrownowazonego-rozwoju-publicznego-transportu-zbiorowego-dla-powiatu-nowotarskiego-486.html Rozdział – 3 Podrozdział – 3.3 Strona – 25 Nieuwzględnienie w dokumencie planowanej w Strategii Rozwoju Gminy Rabka 2014-2020 – Strefy Ekonomicznej „Rdzawka”

Read more

Moje uwagi do „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Nowotarskiego”

Moje uwagi do „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Nowotarskiego” https://www.nowotarski.pl/informacje-dla-stron/ogloszenia/ogloszenie-w-sprawie-projektu-planu-zrownowazonego-rozwoju-publicznego-transportu-zbiorowego-dla-powiatu-nowotarskiego-486.html   2. Zgłaszane uwagi, propozycje zapisów:   Lp. Część dokumentu, do

Read more