Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie, pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rdzawce”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie, pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rdzawce” http://bip.malopolska.pl/grabkazdroj,a,1285679,ogloszenie-o-zamowieniu-na-zadanie-pn-przebudowa-rozbudowa-i-nadbudowa-budynku-ochotniczej-strazy-po.html   ata publikacji 2017-01-31  Rodzaj zamówienia Roboty

Read more