[Aktualizacja] Relacja po trzeciej sesji Rady Miejskiej

Po rozpoczęciu trzeciej sesji Rady Miejskiej, Przewodnicząca Rady złożyła wniosek o zmianę porządku obrad w punkcie 3, tj. o wycofanie punktu 3. Przyjęcie protokołu z

Read more