Strategie Rabki a społeczeństwo i organizacje pozarządowe.

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 a Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Rabki-Zdroju na lata 2009 – 2015 a społeczeństwo i organizacje pozarządowe.  

Read more