Strategie Rabki a społeczeństwo i organizacje pozarządowe.

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 a Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Rabki-Zdroju na lata 2009 – 2015 a społeczeństwo i organizacje pozarządowe.  

Read more

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 a Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Rabki-Zdroju na lata 2009 – 2015

Kolejne porównanie. Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 a Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Rabki-Zdroju na lata 2009 – 2015 Strategia zawiera dużo inwestycji

Read more

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 już jest.

Pięć punktów widzenia. Rabka.pl: Strategia Rozwoju przyjęta Rada Miejska Rabki-Zdroju jednogłośnie przyjęła Strategię Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020. Strategia jest podstawowym i najważniejszym dokumentem lokalnego

Read more