Gospodarka odpadamiRdzawka

Uchwały śmieciowe w Rabce-Zdroju

Powinno się zmienić na lepsze. Kacze głowy,śmieci, jarzyny ludzie wyrzucali ,mam nadzieję,że teraz jak ,każdy będzie płacił nie będzie się opłacać już śmiecić.

Uchwały śmieciowe w Rabce-Zdroju są już dostepne na

http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Rabka/podmiotowe/Rada/Uchwaly/

UCHWAŁA NR XXXIII/202/13 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 2013.02.28
202

UCHWAŁA NR XXXIII/201/13 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013.02.28
201

UCHWAŁA NR XXXIII/200/13 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty 2013.02.28
200

UCHWAŁA NR XXXIII/199/13 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013.02.28
199

UCHWAŁA NR XXXIII/198/13 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 28 lutego 2013 w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka-Zdrój

198

Trwa akcja informacyjna gminy.

 

 

 

 

 

 

Udostępnij

O autorze