Jakie działki Małopolski Konserwator Zabytków chce wpisać do swojego rejestru z otoczenia kościoła pw. Św. Krzyża w Chabówce ?

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 07.07.2021r. sygn. OZNT.5140.59.2019.DW, DNT1.5180.44.2019, w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego otoczenia

Read more

Zawiadomienie o zmianie obszaru objętego wpisem do rejestru zabytków układu urbanistycznego Rabki – Zdrój.

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków ogłosił zawiadomienie o zmianie obszaru objętego wpisem do rejestru zabytków układu urbanistycznego Rabki – Zdrój. https://bip.malopolska.pl/wuozkrakow,a,1919971,zawiadomienie-o-zmianie-obszaru-objetego-wpisem-do-rejestru-zabytkow-ukladu-urbanistycznego-rabki-zd.html Zawiadomienie o Zmianie by

Read more