Archiwum autora: Wojtowicz

Kto kandyduje na naczelnika Geodezji ze Rdzawki ?

Jak poinformował sekretarz a zarazem przewodniczący komisji konkursowej Robert Wodziak  :              Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr S.120.14.2020 Burmistrza  Rabki-Zdroju Leszka Świdra z dnia 27 kwietnia 2020r. w sprawie : powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Naczelnika Wydziału Geodezji, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami,  po dokonanej ocenie formalnej złożonych dokumentów… Czytaj dalej »

Masz P4 w Ponicach coraz bliżej ?

Urząd Miejski w Rabce Zdroju ogłosił obwieszczenie w sprawie masztu w Ponicach. Mieszkańcy okolicy protestowali w sprawie jego powstania , z drugiej strony w tej okolicy zasięg jest słaby z powodu zalesienia i ukształtowania terenu. Obwieszczenie z dnia 04.03.2020 r. o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia… Czytaj dalej »

Internetowy Portal Pacjenta (E-pacjent) w Szpitalu Miejskim w Rabce Zdroju

Szpital Miejski w Rabce Zdroju poinformował o starcie internetowego portalu pacjenta. Jak piszą na swojej stronie: Poprzez system E-pacjent mogą Państwo umawiać wizyty w poradniach specjalistycznych Szpitala Miejskiegow Rabce-Zdroju, przeglądać wyniki badań oraz pobierać potrzebne dla pacjenta dokumenty przez Internet.Jeżeli już mają Państwo dane logowania, prosimy o użycie formularza do logowania. W przeciwnym wypadku prosimy… Czytaj dalej »

Czas na prawdę – Fakty i mity dotyczące elektromobilności

Czas na prawdę Fakty i mity dotyczące elektromobilności   Choć trend elektromobilności nie zagościł jeszcze na dobre na polskich drogach, to wokół samej tematyki pojawiło się już wiele mitów, związanych nie tylko z technicznymi aspektami użytkowania samochodów elektrycznych, ale również dotyczących ich produkcji, codziennej eksploatacji oraz recyklingu. W wielu źródłach znaleźć można zatem często mylne oraz… Czytaj dalej »

Kto opracuje projekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Rdzawka.Są pierwsi oferenci

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony na: „Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Rdzawka, w gminie Rabka-Zdrój” Zamawiający informuje, iż: 1) na realizację przedmiotowego zadania zamierza przeznaczyć kwotę 70 000,00 zł brutto, 2)… Czytaj dalej »

Kto będzie pielęgnował zieleń na terenie miasta Rabka-Zdrój w 2020 roku ?

W BIP-ie Rabki Zdroju ukazała się informacja o oferentach, którzy złożyli swoje oferty w utrzymaniu zieleni. Znak Sprawy: IRG.271.27.2020                                             Rabka-Zdrój dnia: 05.02.2020 r.                       Informacja z otwarcia ofert zgodna z art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp Szanowni Państwo, Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.… Czytaj dalej »