Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny  na posiedzeniu 17 października 2011 i wpisane do rejestru dzienników i czasopism w dziale A pod nr. 333

Rabczańskie Wieści Pozarządowe ,Rdzawka 1 , 34-700 Rabka-Zdrój

Wydawca i redaktor naczelny: Mateusz Wójtowicz

Kontakt: Mateusz Wójtowicz  rwprdzawka@gmail.com

https://www.facebook.com/matwojt/