Mateusz Wójtowicz

Mateusz Wójtowicz

Wydawca i redaktor naczelny Rabczańskich Wieści Pozarządowych od 2011 roku.

Członek Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nasze Miasto od 2017 roku.

Współpracownik Klubu Radnych ” Nasze Miasto”  od 2014 roku do 2021 roku. 

Mobilny Doradca w Nowe Technologie Lokalne/Sektor 3.0 od 2016 roku. 

Absolwent Szkoły Liderów. m.in. akcji Masz Głos Masz Wybór od 2008 roku oraz ABC Liderstwa Rzeszów 2012 oraz Program Samorządowy 2014,   a także  absolwent 26. Szkoły Liderów Politycznych.

Członek społeczności Campus Warsaw Google.

Koordynator Lokalnego Klubu Kodowania w Rabce Zdroju.

Od grudnia 2014 do 31 lipca 2016  – Przewodniczący Parafialnego Komitetu Organizacyjny ŚDM Rdzawka

————————————————————————————

Działalność.

2010–12/2013 – Członek Stowarzyszenia Amnesty International

1/2008–12/ 2008- Młodzieżowa Rada Miasta Rabka-Zdrój

08 lipca 2008–19 grudnia 2011- Przewodniczący Grupy Nieformalnej Forum Rdzawka

17 października 2011-Obecnie-  Wydawca i Redaktor Naczelny Rabczańskich Wieści Pozarządowych

19 grudnia 2011–czerwiec 2018 -Przedstawiciel Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka

Grudzień 2014- 31 lipca 2016  – Przewodniczący Parafialnego Komitetu Organizacyjny ŚDM Rdzawka

2014-  31.12.2021- współpracownik Klubu Nasze Miasto. 

Listopad 2015- obecnie- Członek społeczności Campus Warsaw Google. 

Mobilny Doradca w Nowe Technologie Lokalne od 1 grudnia 2016- obecnie

07.03.2017- obecnie- członek Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nasze Miasto

Grudzień 2007- Młodzieżowy Wolontariat Rabka-Zdrój (Akcja charytatywna Świąteczny Koszyk)

2008-2010 -Wolontariat podczas akcji Pola Nadziei

Grudzień 2014- 31 lipca 2016  – Przewodniczący Parafialnego Komitetu Organizacyjny ŚDM Rdzawka

Sprawy samorządu w Rabce Zdroju.

Wnioski składane w konsultacjach społecznych. 

07 stycznia 2013–25 stycznia 2013

Praktyka studencka. -Urząd Miejski w Rabce-Zdrój.

01 stycznia 2013–31 grudnia 2013

Członek komisji konkursowej ds. kultury w otwartych konkursach ofert. -Urząd Miejski w Rabce-Zdrój

2013-2015

Szkolenie z Partycypacji publicznej, Decydujemy Razem

Szkolenie Prawo dostępu do informacji publicznej, Fundacja Stańczyka

Seminarium „Jawność a jakość procesu legislacyjnego w samorządzie gminnym”, Fundacja Stańczyka

Webinarium HEAL Polska „Czego jeszcze nie wiesz o smogu?”

11 kwietnia 2014

Sprawa Inicjatywy Lokalnej w Rabce- przedstawienie wniosku

Komisja Rady Miejskiej- Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,

15 października 2014

Kancelaria Prezydenta, Forum Debaty Publicznej ”Aktywność obywatelska – wybory i nie tylko”

2014-2019

Kandydat na radnego z Rdzawki do Rady Miasta Rabka-Zdrój-2014/2018/2019

Mąż zaufania w Ponicach 2014/2018

Kandydat do Rady Sołeckiej w Rdzawce 2014/2018

2015,

Członek obwodowej komisji wyborczej w Szkole Podstawowej Nr 3- OKW

Członek OKW Ponice- Referendum 6 września

8 października 2015-26 kwietnia 2016

Webinaria PwC i Szkoły Liderów: Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, Jak budować Partnerstwo Publiczno-Prywatne, Rewitalizacja jako sposób na szybki rozwój,  Jak kreować rozwój gospodarczy gminy

Luty 2016 – 31.12.2016

Udział w rewitalizacji gminy Rabka-Zdrój ( konsultacje społeczne)

5-6 kwietnia 2016

II Europejski Kongres Samorządów (2016)

– Internet rzeczy – jak technologia zmienia oblicze miasta?

– Media publiczne – między jakością a zyskiem

– Praktyczne rozwiązania dla samorządów i ochrony zdrowia

 • Optymalizacja działalności podmiotów leczniczych
 • Finansowanie inwestycji samorządowych
 • Skorzystaj z możliwości, dostosuj się do zmian
 • Optymalizacja składek ZUS – składka wypadkowa. Szansa na obniżenie kosztów pracowniczych
 • Jak prowadzić działania z zakresu e-zdrowia – zalecenia WHO / ITU
 • Rozwiązania kompleksowej opieki senioralnej

– Planowanie regionalnej strategii w ochronie zdrowia

– Zrównoważony rozwój – jak poprawić jakość życia mieszkańców?

– Zarządzanie jednostkami kultury’

– Jak wykorzystać potencjał turystyczny regionu w kreowaniu jego wizerunku?

– Efektywne zarządzanie podmiotami leczniczymi

– E-administracja – samorząd bliżej obywatela

– Jak pozyskać kluczowe inwestycje dla regionu?

– Inwestycje jako motor gospodarki regionalnej

– Przedsiębiorczość, agroturystyka i szansą na rozwój terenów wiejskich

1 grudnia 2013- 31 grudnia 2017

II,III,IV,V Edycja Samorządowa Akademia Finansów, Polska Agencja Prasowa, Narodowy Bank Polski

26-27 kwietnia 2018

IV Europejski Kongres Samorządów

7-15 września 2018

 1. Szkoła Liderów Politycznych

8 – 9 kwietnia 2019 roku

V Europejski Kongres Samorządów

Działania

2008-2021-Masz Głos Masz Wybór

Czerwiec 2009- Kampania Wodna PAH

Czerwiec 2009- 7 Czerwca Pępek Europy

Kwiecień 2010- Studnia dla Południa PAH

Grudzień 2010- Gdziekolwiek będziesz zagłosuj

Marzec 2010- Razem 89,09

Lipiec 2010- Gdziekolwiek będziesz zagłosuj

Marzec 2012- Dzień Bezpiecznego Internetu

Luty 2014- Dzień Bezpiecznego Internetu

Rabczańska Koalicja Profrekwencyjna- Wybory Prezydenckie 2010

II Rabczańska Koalicja Profrekwencyjna- Wybory Samorządowe 2010

III Rabczańska Koalicja Profrekwencyjna- Kobiety na Wybory 2011

Kwiecień/Maj 2014-IV Rabczańska Koalicja Profrekwencyjna-Wybory Europarlament 2014

Maj 2014- Razem 89- Rdzawka 1989-2014

Lipiec 2014- Sieciaki na Wakacjach

Luty 2015- Unia Europejska  dla Rdzawki

20 kwietnia 2015– Szkolenie dla komitetów osiedlowych 

Maj 2015- działania profrekwencyjne wybory prezydenckie 2015

2 sierpień 2015-6 września 2015  –  Komitet Referendalny Forum Rdzawka

3 Sierpień 2015-6 września 2015 –   VI Rabczańska Koalicja Profrekwencyjna-Referendum 2015

14 września- 23 października 2015-  VII Rabczańska Koalicja Profrekwencyjna- Wybory Parlamentarne 2015

Luty 2016- 31.12.2016- rewitalizacja gminy Rabka-Zdrój

2017-  dziś-  Lokalny Klub Kodowania Rabka Zdrój

Szkolenia i wizyty 

04 września 2010–24 października 2010

Centrum Aktywności Lokalnej”/ Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU

-,,Budowanie strategii organizacji w kontekście misji i celów” (8h) 4.09.2010

-,,Fundraising -finansowanie działalności organizacji,współpraca z biznesem,darczyńcy indywidualni” (8h) 11.09.2010

-,,Księgowość i zarządzanie finansami w organizacji” (8h) 19.09.2010

-,,Finansowanie działalności organizacji – fundacje,środki krajowe,fundusze Unii Europejskiej” (16h) 1-2.10.2010

-,,Budowanie wizerunku organizacji,PR”

(8h) 19.09.2010

-,,Skuteczna realizacja projektów -metadologia przygotowania projektu” (8h) 9.10.2010

-,,Praktyczne warsztaty z zakresu przygotowania wniosku o dofinansowanie” (16h) 23-24,10.2010

9 stycznia 2011

Jak założyć własną firmę, Akademia PARP

11 stycznia 2011

Planowanie własnej kariery zawodowej , Akademia PARP

19 maja 2011–20 maja 2011

Szkolenie Odkryj Unię Europejską Na Nowo- Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagielońskiego

wrzesień 2011–grudzień 2011

ABC Ekonomii Społecznej -Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych BIS

Diagnoza społeczności lokalnej

Współpraca w środowisku lokalnym

Przedsiębiorczość społeczna

14/03/2012–20/04/2012 – ABC Liderstwa w Rrzeszowie -Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

Praca z zespołem, angażowanie środowiska, praca nad projektem i elementy wystąpień publicznych

20 kwietnia 2012–22 kwietnia 2012

Warsztat Inaugurujący zadania Dostępni Radni i Dostępne Sesje Rady

-Stowarzyszenie Szkoła Liderów

22 czerwca 2012–24 czerwca 2012

Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu ewaluacji i planowania strategicznego

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

23 listopada 2012–24 listopada 2012

Szkolenie podsumowujące akcję Masz Głos Masz Wybór w 2012

15 października 2012–20 stycznia 2013

Kurs e-lerning Bezpieczna Technologia Informacyjna

Fundacja Edukacji Dla Demokracji

1 luty 2013

Trzeci Biegun, Fundacja Inna Przestrzeń

18 kwietnia 2013

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu Prawo dostepu do informacji publicznej – prawo do wiedzy -Fundacja Stańczyka

10 kwietnia 2014

Fundraising – podstawy pozyskiwania środków na działalność organizacji pozarządowych

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich

24 kwietnia 2014

Media społecznościowe w internecie

Akademia PARP

11-12 czerwca 2014

Szkolenie z Partycypacji publicznej, Decydujemy Razem

26-28 września 2014, 

Program Samorządowy Szkoły Liderów – „Jak wygrać wybory?”

14 października 2014

Webinarium o kampanii samorządowej w internecie, Szkoła Liderów

20 stycznia 2015

Seminarium „Jawność a jakość procesu legislacyjnego w samorządzie gminnym”, Fundacja Stańczyka

28 marca 2015

Szkolenie Action Lerning, Sieć Brakujące Ogniwo

21-24 kwietnia 2015, WARSZAWA

Wizyta studyjna,  Brakujące Ogniwo

14 grudnia 2014- 30 czerwca 2015

III Samorządowa Akademia Finansów, PAP, NBP

8 października 2015

Webinarium PwC i Szkoły Liderów: Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.

17 listopada 2015

Webinarium PwC i Szkoły Liderów:  Jak budować Partnerstwo Publiczno-Prywatne

24 listopada 2015

Webinarium HEAL Polska „Czego jeszcze nie wiesz o smogu?”

15 grudnia 2015

Webinarium PwC i Szkoły Liderów :Rewitalizacja jako sposób na szybki rozwój

Styczeń 2016- dziś 

IV Samorządowa Akademia Finansów, PAP, NBP

5-6 kwietnia 2016

II Europejski Kongres Samorządów (2016)

– Internet rzeczy – jak technologia zmienia oblicze miasta?

– Media publiczne – między jakością a zyskiem

– Praktyczne rozwiązania dla samorządów i ochrony zdrowia

 • Optymalizacja działalności podmiotów leczniczych
 • Finansowanie inwestycji samorządowych
 • Skorzystaj z możliwości, dostosuj się do zmian
 • Optymalizacja składek ZUS – składka wypadkowa. Szansa na obniżenie kosztów pracowniczych
 • Jak prowadzić działania z zakresu e-zdrowia – zalecenia WHO / ITU
 • Rozwiązania kompleksowej opieki senioralnej

– Planowanie regionalnej strategii w ochronie zdrowia

– Zrównoważony rozwój – jak poprawić jakość życia mieszkańców?

– Zarządzanie jednostkami kultury’

– Jak wykorzystać potencjał turystyczny regionu w kreowaniu jego wizerunku?

– Efektywne zarządzanie podmiotami leczniczymi

– E-administracja – samorząd bliżej obywatela

– Jak pozyskać kluczowe inwestycje dla regionu?

– Inwestycje jako motor gospodarki regionalnej

– Przedsiębiorczość, agroturystyka i szansą na rozwój terenów wiejskich

26 kwietnia 2016

Webinarium PwC i Szkoły Liderów :Jak kreować rozwój gospodarczy gminy

7-15 września 2018

 1. Szkoła Liderów Politycznych

8 – 9 kwietnia 2019 roku

V Europejski Kongres Samorządów

2021 i  2022 rok 

Mateusz Wójtowicz – Foundations Data, Data, Everywhere by RWP on Scribd

Mateusz Wójtowicz- IT Security Defense Against the Digital Dark Arts by RWP on Scribd

Mateusz Wójtowicz – Make Data-Driven Decisions by RWP on Scribd

Mateusz Wójtowicz- Prepare Data for Exploration by RWP on Scribd

Mateusz Wójtowicz- Process Data From Dirty to Clean by RWP on Scribd

Mateusz Wójtowicz -Technical Support Fundamentals by RWP on Scribd

Mateusz Wójtowicz- Nie daj się cyberzbójom by RWP on Scribd

Mateusz Wójtowicz- Praktyczne wprowadzenie do bezpieczeństwa IT by RWP on Scribd

Mateusz Wójtowicz- OSINT/OPSEC/ analiza dezinformacji by RWP on Scribd

Mateusz Wójtowicz Jak Ransomware Dostaje Się Do Firm Oraz Jak Temu Zapobiec Sekurak by RWP on Scribd

Mateusz Wójtowicz Umiejętności Jutra by RWP on Scribd

Załącznik Umiejętności Jutra by RWP on Scribd

ANG Mateusz Wójtowicz Umiejętności Jutra by RWP on Scribd

Mateusz Wójtowicz Jak Skute… by RWP

2023

Zarządzanie Projektami Dla Początkujących Mateusz Wójtowicz

Cyfrowe Zagrożenia Mateusz Wójtowicz

Mateusz Wójtowicz Nie daj się cyberzbójom v3.0

Mateusz Wójtowicz Praktyczny Wireshark

Bezpieczne Dzieci w Sieci

OSINT Biały Wywiad – Mistrzowskie Techniki Pozyskiwania Informacji o Ludziach i Firmach

Sztuka Pisania Projektów

ABC Zarządzania Projektami IT

Planowanie Projektów BR

Dodaj komentarz