Mateusz Wójtowicz

Mateusz Wójtowicz

Działacz społeczny , samorządowy i polityczny.

Wydawca i redaktor naczelny Rabczańskich Wieści Pozarządowych od 2011 roku.

Członek Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nasze Miasto od 2017 roku.

Współpracownik Klubu Radnych ” Nasze Miasto”  od 2014 roku. 

Mobilny Doradca w Nowe Technologie Lokalne/Sektor 3.0 od 2016 roku. 

Absolwent Szkoły Liderów. m.in. akcji Masz Głos Masz Wybór od 2008 roku oraz ABC Liderstwa Rzeszów 2012 oraz Program Samorządowy 2014,   a także  absolwent 26. Szkoły Liderów Politycznych.

Członek społeczności Campus Warsaw Google.

Koordynator Lokalnego Klubu Kodowania w Rabce Zdroju.

Od grudnia 2014 do 31 lipca 2016  – Przewodniczący Parafialnego Komitetu Organizacyjny ŚDM Rdzawka

————————————————————————————

Działalność.

2010–12/2013 – Członek Stowarzyszenia Amnesty International

1/2008–12/ 2008- Młodzieżowa Rada Miasta Rabka-Zdrój

08 lipca 2008–19 grudnia 2011- Przewodniczący Grupy Nieformalnej Forum Rdzawka

17 października 2011-Obecnie-  Wydawca i Redaktor Naczelny Rabczańskich Wieści Pozarządowych

19 grudnia 2011–czerwiec 2018 -Przedstawiciel Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka

Grudzień 2014- 31 lipca 2016  – Przewodniczący Parafialnego Komitetu Organizacyjny ŚDM Rdzawka

2014- dziś- współpracownik Klubu Nasze Miasto. 

Listopad 2015- obecnie- Członek społeczności Campus Warsaw Google. 

Mobilny Doradca w Nowe Technologie Lokalne od 1 grudnia 2016- obecnie

07.03.2017- obecnie- członek Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nasze Miasto

Grudzień 2007- Młodzieżowy Wolontariat Rabka-Zdrój (Akcja charytatywna Świąteczny Koszyk)

2008-2010 -Wolontariat podczas akcji Pola Nadziei

Grudzień 2014- 31 lipca 2016  – Przewodniczący Parafialnego Komitetu Organizacyjny ŚDM Rdzawka

Sprawy samorządu w Rabce Zdroju.

Wnioski składane w konsultacjach społecznych. 

07 stycznia 2013–25 stycznia 2013

Praktyka studencka. -Urząd Miejski w Rabce-Zdrój.

01 stycznia 2013–31 grudnia 2013

Członek komisji konkursowej ds. kultury w otwartych konkursach ofert. -Urząd Miejski w Rabce-Zdrój

2013-2015

Szkolenie z Partycypacji publicznej, Decydujemy Razem

Szkolenie Prawo dostępu do informacji publicznej, Fundacja Stańczyka

Seminarium „Jawność a jakość procesu legislacyjnego w samorządzie gminnym”, Fundacja Stańczyka

Webinarium HEAL Polska „Czego jeszcze nie wiesz o smogu?”

11 kwietnia 2014

Sprawa Inicjatywy Lokalnej w Rabce- przedstawienie wniosku

Komisja Rady Miejskiej- Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,

15 października 2014

Kancelaria Prezydenta, Forum Debaty Publicznej ”Aktywność obywatelska – wybory i nie tylko”

2014-2019

Kandydat na radnego z Rdzawki do Rady Miasta Rabka-Zdrój-2014/2018/2019

Mąż zaufania w Ponicach 2014/2018

Kandydat do Rady Sołeckiej w Rdzawce 2014/2018

2015,

Członek obwodowej komisji wyborczej w Szkole Podstawowej Nr 3- OKW

Członek OKW Ponice- Referendum 6 września

8 października 2015-26 kwietnia 2016

Webinaria PwC i Szkoły Liderów: Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, Jak budować Partnerstwo Publiczno-Prywatne, Rewitalizacja jako sposób na szybki rozwój,  Jak kreować rozwój gospodarczy gminy

Luty 2016 – 31.12.2016

Udział w rewitalizacji gminy Rabka-Zdrój ( konsultacje społeczne)

5-6 kwietnia 2016

II Europejski Kongres Samorządów (2016)

– Internet rzeczy – jak technologia zmienia oblicze miasta?

– Media publiczne – między jakością a zyskiem

– Praktyczne rozwiązania dla samorządów i ochrony zdrowia

 • Optymalizacja działalności podmiotów leczniczych
 • Finansowanie inwestycji samorządowych
 • Skorzystaj z możliwości, dostosuj się do zmian
 • Optymalizacja składek ZUS – składka wypadkowa. Szansa na obniżenie kosztów pracowniczych
 • Jak prowadzić działania z zakresu e-zdrowia – zalecenia WHO / ITU
 • Rozwiązania kompleksowej opieki senioralnej

– Planowanie regionalnej strategii w ochronie zdrowia

– Zrównoważony rozwój – jak poprawić jakość życia mieszkańców?

– Zarządzanie jednostkami kultury’

– Jak wykorzystać potencjał turystyczny regionu w kreowaniu jego wizerunku?

– Efektywne zarządzanie podmiotami leczniczymi

– E-administracja – samorząd bliżej obywatela

– Jak pozyskać kluczowe inwestycje dla regionu?

– Inwestycje jako motor gospodarki regionalnej

– Przedsiębiorczość, agroturystyka i szansą na rozwój terenów wiejskich

1 grudnia 2013- 31 grudnia 2017

II,III,IV,V Edycja Samorządowa Akademia Finansów, Polska Agencja Prasowa, Narodowy Bank Polski

26-27 kwietnia 2018

IV Europejski Kongres Samorządów

7-15 września 2018

 1. Szkoła Liderów Politycznych

8 – 9 kwietnia 2019 roku

V Europejski Kongres Samorządów

Działania

2008-dziś-Masz Głos Masz Wybór

Czerwiec 2009- Kampania Wodna PAH

Czerwiec 2009- 7 Czerwca Pępek Europy

Kwiecień 2010- Studnia dla Południa PAH

Grudzień 2010- Gdziekolwiek będziesz zagłosuj

Marzec 2010- Razem 89,09

Lipiec 2010- Gdziekolwiek będziesz zagłosuj

Marzec 2012- Dzień Bezpiecznego Internetu

Luty 2014- Dzień Bezpiecznego Internetu

Rabczańska Koalicja Profrekwencyjna- Wybory Prezydenckie 2010

II Rabczańska Koalicja Profrekwencyjna- Wybory Samorządowe 2010

III Rabczańska Koalicja Profrekwencyjna- Kobiety na Wybory 2011

Kwiecień/Maj 2014-IV Rabczańska Koalicja Profrekwencyjna-Wybory Europarlament 2014

Maj 2014- Razem 89- Rdzawka 1989-2014

Lipiec 2014- Sieciaki na Wakacjach

Luty 2015- Unia Europejska  dla Rdzawki

20 kwietnia 2015– Szkolenie dla komitetów osiedlowych 

Maj 2015- działania profrekwencyjne wybory prezydenckie 2015

2 sierpień 2015-6 września 2015  –  Komitet Referendalny Forum Rdzawka

3 Sierpień 2015-6 września 2015 –   VI Rabczańska Koalicja Profrekwencyjna-Referendum 2015

14 września- 23 października 2015-  VII Rabczańska Koalicja Profrekwencyjna- Wybory Parlamentarne 2015

Luty 2016- 31.12.2016- rewitalizacja gminy Rabka-Zdrój

Październik 2016- dziś-  Klub Gazety Polskiej w Rdzawce

2017-  dziś-  Lokalny Klub Kodowania Rabka Zdrój

Szkolenia i wizyty 

04 września 2010–24 października 2010

Centrum Aktywności Lokalnej”/ Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU

-,,Budowanie strategii organizacji w kontekście misji i celów” (8h) 4.09.2010

-,,Fundraising -finansowanie działalności organizacji,współpraca z biznesem,darczyńcy indywidualni” (8h) 11.09.2010

-,,Księgowość i zarządzanie finansami w organizacji” (8h) 19.09.2010

-,,Finansowanie działalności organizacji – fundacje,środki krajowe,fundusze Unii Europejskiej” (16h) 1-2.10.2010

-,,Budowanie wizerunku organizacji,PR”

(8h) 19.09.2010

-,,Skuteczna realizacja projektów -metadologia przygotowania projektu” (8h) 9.10.2010

-,,Praktyczne warsztaty z zakresu przygotowania wniosku o dofinansowanie” (16h) 23-24,10.2010

9 stycznia 2011

Jak założyć własną firmę, Akademia PARP

11 stycznia 2011

Planowanie własnej kariery zawodowej , Akademia PARP

19 maja 2011–20 maja 2011

Szkolenie Odkryj Unię Europejską Na Nowo- Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagielońskiego

wrzesień 2011–grudzień 2011

ABC Ekonomii Społecznej -Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych BIS

Diagnoza społeczności lokalnej

Współpraca w środowisku lokalnym

Przedsiębiorczość społeczna

14/03/2012–20/04/2012 – ABC Liderstwa w Rrzeszowie -Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

Praca z zespołem, angażowanie środowiska, praca nad projektem i elementy wystąpień publicznych

20 kwietnia 2012–22 kwietnia 2012

Warsztat Inaugurujący zadania Dostępni Radni i Dostępne Sesje Rady

-Stowarzyszenie Szkoła Liderów

22 czerwca 2012–24 czerwca 2012

Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu ewaluacji i planowania strategicznego

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

23 listopada 2012–24 listopada 2012

Szkolenie podsumowujące akcję Masz Głos Masz Wybór w 2012

15 października 2012–20 stycznia 2013

Kurs e-lerning Bezpieczna Technologia Informacyjna

Fundacja Edukacji Dla Demokracji

1 luty 2013

Trzeci Biegun, Fundacja Inna Przestrzeń

18 kwietnia 2013

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu Prawo dostepu do informacji publicznej – prawo do wiedzy -Fundacja Stańczyka

10 kwietnia 2014

Fundraising – podstawy pozyskiwania środków na działalność organizacji pozarządowych

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich

24 kwietnia 2014

Media społecznościowe w internecie

Akademia PARP

11-12 czerwca 2014

Szkolenie z Partycypacji publicznej, Decydujemy Razem

26-28 września 2014, 

Program Samorządowy Szkoły Liderów – „Jak wygrać wybory?”

14 października 2014

Webinarium o kampanii samorządowej w internecie, Szkoła Liderów

20 stycznia 2015

Seminarium „Jawność a jakość procesu legislacyjnego w samorządzie gminnym”, Fundacja Stańczyka

28 marca 2015

Szkolenie Action Lerning, Sieć Brakujące Ogniwo

21-24 kwietnia 2015, WARSZAWA

Wizyta studyjna,  Brakujące Ogniwo

14 grudnia 2014- 30 czerwca 2015

III Samorządowa Akademia Finansów, PAP, NBP

8 października 2015

Webinarium PwC i Szkoły Liderów: Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.

17 listopada 2015

Webinarium PwC i Szkoły Liderów:  Jak budować Partnerstwo Publiczno-Prywatne

24 listopada 2015

Webinarium HEAL Polska „Czego jeszcze nie wiesz o smogu?”

15 grudnia 2015

Webinarium PwC i Szkoły Liderów :Rewitalizacja jako sposób na szybki rozwój

Styczeń 2016- dziś 

IV Samorządowa Akademia Finansów, PAP, NBP

5-6 kwietnia 2016

II Europejski Kongres Samorządów (2016)

– Internet rzeczy – jak technologia zmienia oblicze miasta?

– Media publiczne – między jakością a zyskiem

– Praktyczne rozwiązania dla samorządów i ochrony zdrowia

 • Optymalizacja działalności podmiotów leczniczych
 • Finansowanie inwestycji samorządowych
 • Skorzystaj z możliwości, dostosuj się do zmian
 • Optymalizacja składek ZUS – składka wypadkowa. Szansa na obniżenie kosztów pracowniczych
 • Jak prowadzić działania z zakresu e-zdrowia – zalecenia WHO / ITU
 • Rozwiązania kompleksowej opieki senioralnej

– Planowanie regionalnej strategii w ochronie zdrowia

– Zrównoważony rozwój – jak poprawić jakość życia mieszkańców?

– Zarządzanie jednostkami kultury’

– Jak wykorzystać potencjał turystyczny regionu w kreowaniu jego wizerunku?

– Efektywne zarządzanie podmiotami leczniczymi

– E-administracja – samorząd bliżej obywatela

– Jak pozyskać kluczowe inwestycje dla regionu?

– Inwestycje jako motor gospodarki regionalnej

– Przedsiębiorczość, agroturystyka i szansą na rozwój terenów wiejskich

26 kwietnia 2016

Webinarium PwC i Szkoły Liderów :Jak kreować rozwój gospodarczy gminy

7-15 września 2018

 1. Szkoła Liderów Politycznych

8 – 9 kwietnia 2019 roku

V Europejski Kongres Samorządów

 

2021 i  2022 rok 

Mateusz Wójtowicz – Foundations Data, Data, Everywhere by RWP on Scribd

Mateusz Wójtowicz- IT Security Defense Against the Digital Dark Arts by RWP on Scribd

Mateusz Wójtowicz – Make Data-Driven Decisions by RWP on Scribd

Mateusz Wójtowicz- Prepare Data for Exploration by RWP on Scribd

Mateusz Wójtowicz- Process Data From Dirty to Clean by RWP on Scribd

Mateusz Wójtowicz -Technical Support Fundamentals by RWP on Scribd

Mateusz Wójtowicz- Nie daj się cyberzbójom by RWP on Scribd

Mateusz Wójtowicz- Praktyczne wprowadzenie do bezpieczeństwa IT by RWP on Scribd

Mateusz Wójtowicz- OSINT/OPSEC/ analiza dezinformacji by RWP on Scribd

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.