Mateusz Wójtowicz

Mateusz Wójtowicz, działacz społeczny i samorządowy od 2007 roku.

Wydawca i redaktor naczelny Rabczańskich Wieści Pozarządowych.

Przewodniczący Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka.

Członek Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nasze Miasto

Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej ”Rdzawka.”  , członek Forum Młodych PiS w Rabce Zdroju, Prawa i Sprawiedliwości.

Współpracownik Klubu Radnych ” Nasze Miasto” 

Mobilny Doradca w Nowe Technologie Lokalne od 1 grudnia 2016

Absolwent Szkoły Liderów. m.in. akcji Masz Głos Masz Wybór od 2008 roku oraz ABC Liderstwa Rzeszów 2012 oraz Program Samorządowy 2014

Członek społeczności Campus Warsaw Google. 

————————————————————————————

Wolontariat

Grudzień 2007- Młodzieżowy Wolontariat Rabka-Zdrój (Akcja charytatywna Świąteczny Koszyk)

2008-2010 -Wolontariat podczas akcji Pola Nadziei

Grudzień 2014- 31 lipca 2016  – Przewodniczący Parafialnego Komitetu Organizacyjny ŚDM Rdzawka

 

Organizacje

2010–12/2013 – Członek Stowarzyszenia Amnesty International

1/2008–12/ 2008- Młodzieżowa Rada Miasta Rabka-Zdrój

08 lipca 2008–19 grudnia 2011- Przewodniczący Grupy Nieformalnej Forum Rdzawka

17 października 2011-Obecnie-  Wydawca i Redaktor Naczelny Rabczańskich Wieści Pozarządowych

19 grudnia 2011–Obecnie -Przedstawiciel Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka

Grudzień 2014- 31 lipca 2016  – Przewodniczący Parafialnego Komitetu Organizacyjny ŚDM Rdzawka

Listopad 2015- obecnie- Członek społeczności Campus Warsaw Google. 

27 września 2016- obecnie-   Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej we Rdzawce. 

05 października 2016- obecnie – członek Forum Młodych PiS w Rabce Zdroju

Mobilny Doradca w Nowe Technologie Lokalne od 1 grudnia 2016- obecnie

2017- obecnie – członek Prawa i Sprawiedliwości

07.03.2017- obecnie członek Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nasze Miasto

 

 

Samorząd 

Wnioski składane w konsultacjach społecznych. 

07 stycznia 2013–25 stycznia 2013

Praktyka studencka. -Urząd Miejski w Rabce-Zdrój.

01 stycznia 2013–31 grudnia 2013
Członek komisji konkursowej ds. kultury w otwartych konkursach ofert. -Urząd Miejski w Rabce-Zdrój

2013-2015

Szkolenie z Partycypacji publicznej, Decydujemy Razem

Szkolenie Prawo dostępu do informacji publicznej, Fundacja Stańczyka

Seminarium „Jawność a jakość procesu legislacyjnego w samorządzie gminnym”, Fundacja Stańczyka

Webinarium HEAL Polska „Czego jeszcze nie wiesz o smogu?”

11 kwietnia 2014

Sprawa Inicjatywy Lokalnej w Rabce- przedstawienie wniosku

Komisja Rady Miejskiej- Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,

15 października 2014

Kancelaria Prezydenta, Forum Debaty Publicznej ”Aktywność obywatelska – wybory i nie tylko”

2014-2015

Kandydat na radnego z Rdzawki (z drugim wynikiem)do Rady Miasta Rabka-Zdrój,Mąż zaufania w Ponicach. Kandydat do Rady Sołeckiej w Rdzawce

2015,

Członek obwodowej komisji wyborczej w Szkole Podstawowej Nr 3- OKW nr. 2, Członek OKW Ponice- Referendum 6 września

8 października 2015-26 kwietnia 2016

Webinaria PwC i Szkoły Liderów: Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, Jak budować Partnerstwo Publiczno-Prywatne, Rewitalizacja jako sposób na szybki rozwój,  Jak kreować rozwój gospodarczy gminy

Luty 2016 – 31.12.2016

Udział w rewitalizacji gminy Rabka-Zdrój ( konsultacje społeczne)

 

5-6 kwietnia 2016

II Europejski Kongres Samorządów (2016)

– Internet rzeczy – jak technologia zmienia oblicze miasta?

– Media publiczne – między jakością a zyskiem

– Praktyczne rozwiązania dla samorządów i ochrony zdrowia

 • Optymalizacja działalności podmiotów leczniczych
 • Finansowanie inwestycji samorządowych
 • Skorzystaj z możliwości, dostosuj się do zmian
 • Optymalizacja składek ZUS – składka wypadkowa. Szansa na obniżenie kosztów pracowniczych
 • Jak prowadzić działania z zakresu e-zdrowia – zalecenia WHO / ITU
 • Rozwiązania kompleksowej opieki senioralnej

– Planowanie regionalnej strategii w ochronie zdrowia

– Zrównoważony rozwój – jak poprawić jakość życia mieszkańców?

– Zarządzanie jednostkami kultury’

– Jak wykorzystać potencjał turystyczny regionu w kreowaniu jego wizerunku?

– Efektywne zarządzanie podmiotami leczniczymi

– E-administracja – samorząd bliżej obywatela

– Jak pozyskać kluczowe inwestycje dla regionu?

– Inwestycje jako motor gospodarki regionalnej

– Przedsiębiorczość, agroturystyka i szansą na rozwój terenów wiejskich

 

1 grudnia 2013- 31 grudnia 2017

II,III,IV,V Edycja Samorządowa Akademia Finansów, Polska Agencja Prasowa, Narodowy Bank Polski

26-27 kwietnia 2018

IV Europejski Kongres Samorządów

 

Działania

 ( Zdjęcia) 

2008-dziś-Masz Głos Masz Wybór

Czerwiec 2009- Kampania Wodna PAH

Czerwiec 2009- 7 Czerwca Pępek Europy

Kwiecień 2010- Studnia dla Południa PAH

Grudzień 2010- Gdziekolwiek będziesz zagłosuj

Marzec 2010- Razem 89,09

Lipiec 2010- Gdziekolwiek będziesz zagłosuj

Marzec 2012- Dzień Bezpiecznego Internetu

Luty 2014- Dzień Bezpiecznego Internetu

Rabczańska Koalicja Profrekwencyjna- Wybory Prezydenckie 2010

II Rabczańska Koalicja Profrekwencyjna- Wybory Samorządowe 2010

III Rabczańska Koalicja Profrekwencyjna- Kobiety na Wybory 2011

Kwiecień/Maj 2014-IV Rabczańska Koalicja Profrekwencyjna-Wybory Europarlament 2014

Maj 2014- Razem 89- Rdzawka 1989-2014

Lipiec 2014- Sieciaki na Wakacjach

Luty 2015- Unia Europejska  dla Rdzawki

20 kwietnia 2015– Szkolenie dla komitetów osiedlowych 

Maj 2015- działania profrekwencyjne wybory prezydenckie 2015

2 sierpień 2015-6 września 2015  –  Komitet Referendalny Forum Rdzawka

3 Sierpień 2015-6 września 2015 –   VI Rabczańska Koalicja Profrekwencyjna-Referendum 2015

14 września- 23 października 2015-  VII Rabczańska Koalicja Profrekwencyjna- Wybory Parlamentarne 2015

Luty 2016- 31.12.2016- rewitalizacja gminy Rabka-Zdrój

Październik 2016- dziś-  Klub Gazety Polskiej w Rdzawce

 

Szkolenia i wizyty 

04 września 2010–24 października 2010

Centrum Aktywności Lokalnej”/ Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU

-,,Budowanie strategii organizacji w kontekście misji i celów” (8h) 4.09.2010
-,,Fundraising -finansowanie działalności organizacji,współpraca z biznesem,darczyńcy indywidualni” (8h) 11.09.2010

-,,Księgowość i zarządzanie finansami w organizacji” (8h) 19.09.2010
-,,Finansowanie działalności organizacji – fundacje,środki krajowe,fundusze Unii Europejskiej” (16h) 1-2.10.2010
-,,Budowanie wizerunku organizacji,PR”
(8h) 19.09.2010
-,,Skuteczna realizacja projektów -metadologia przygotowania projektu” (8h) 9.10.2010
-,,Praktyczne warsztaty z zakresu przygotowania wniosku o dofinansowanie” (16h) 23-24,10.2010

9 stycznia 2011

Jak założyć własną firmę, Akademia PARP

11 stycznia 2011

Planowanie własnej kariery zawodowej , Akademia PARP

19 maja 2011–20 maja 2011

Szkolenie Odkryj Unię Europejską Na Nowo- Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagielońskiego

wrzesień 2011–grudzień 2011

ABC Ekonomii Społecznej -Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych BIS
Diagnoza społeczności lokalnej
Współpraca w środowisku lokalnym
Przedsiębiorczość społeczna

14/03/2012–20/04/2012 – ABC Liderstwa w Rrzeszowie -Stowarzyszenie Szkoła Liderów.
Praca z zespołem,angażowanie środowiska, praca nad projektem i elementy wystąpień publicznych

20 kwietnia 2012–22 kwietnia 2012
Warsztat Inaugurujący zadania Dostępni Radni i Dostępne Sesje Rady
-Stowarzyszenie Szkoła Liderów

22 czerwca 2012–24 czerwca 2012
Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu ewaluacji i planowania strategicznego
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

23 listopada 2012–24 listopada 2012
Szkolenie podsumowujące akcję Masz Głos Masz Wybór w 2012

15 października 2012–20 stycznia 2013
Kurs e-lerning Bezpieczna Technologia Informacyjna
Fundacja Edukacji Dla Demokracji

1 luty 2013

Trzeci Biegun, Fundacja Inna Przestrzeń

18 kwietnia 2013

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu Prawo dostepu do informacji publicznej – prawo do wiedzy -Fundacja Stańczyka

10 kwietnia 2014
Fundraising – podstawy pozyskiwania środków na działalność organizacji pozarządowych
Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich

24 kwietnia 2014
Media społecznościowe w internecie
Akademia PARP

11-12 czerwca 2014
Szkolenie z Partycypacji publicznej, Decydujemy Razem

26-28 września 2014, 

Program Samorządowy Szkoły Liderów – „Jak wygrać wybory?”

14 października 2014

Webinarium o kampanii samorządowej w internecie, Szkoła Liderów

20 stycznia 2015

Seminarium „Jawność a jakość procesu legislacyjnego w samorządzie gminnym”, Fundacja Stańczyka

28 marca 2015

Szkolenie Action Lerning, Sieć Brakujące Ogniwo

21-24 kwietnia 2015, WARSZAWA

Wizyta studyjna,  Brakujące Ogniwo

14 grudnia 2014- 30 czerwca 2015

III Samorządowa Akademia Finansów, PAP, NBP

8 października 2015

Webinarium PwC i Szkoły Liderów: Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.

17 listopada 2015

Webinarium PwC i Szkoły Liderów:  Jak budować Partnerstwo Publiczno-Prywatne

24 listopada 2015

Webinarium HEAL Polska „Czego jeszcze nie wiesz o smogu?”

15 grudnia 2015

Webinarium PwC i Szkoły Liderów :Rewitalizacja jako sposób na szybki rozwój

Styczeń 2016- dziś 

IV Samorządowa Akademia Finansów, PAP, NBP

5-6 kwietnia 2016

II Europejski Kongres Samorządów (2016)

– Internet rzeczy – jak technologia zmienia oblicze miasta?

– Media publiczne – między jakością a zyskiem

– Praktyczne rozwiązania dla samorządów i ochrony zdrowia

 • Optymalizacja działalności podmiotów leczniczych
 • Finansowanie inwestycji samorządowych
 • Skorzystaj z możliwości, dostosuj się do zmian
 • Optymalizacja składek ZUS – składka wypadkowa. Szansa na obniżenie kosztów pracowniczych
 • Jak prowadzić działania z zakresu e-zdrowia – zalecenia WHO / ITU
 • Rozwiązania kompleksowej opieki senioralnej

– Planowanie regionalnej strategii w ochronie zdrowia

– Zrównoważony rozwój – jak poprawić jakość życia mieszkańców?

– Zarządzanie jednostkami kultury’

– Jak wykorzystać potencjał turystyczny regionu w kreowaniu jego wizerunku?

– Efektywne zarządzanie podmiotami leczniczymi

– E-administracja – samorząd bliżej obywatela

– Jak pozyskać kluczowe inwestycje dla regionu?

– Inwestycje jako motor gospodarki regionalnej

– Przedsiębiorczość, agroturystyka i szansą na rozwój terenów wiejskich

26 kwietnia 2016

Webinarium PwC i Szkoły Liderów :Jak kreować rozwój gospodarczy gminy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *