Rdzawka

Zbiórki publiczne w Rabce po nowemu.

Nareszcie będą zmiany na lepsze. Forum Rdzawka też brało udział w konsultacjach społecznych.

Stowarzyszenie Lokomotywa( zbiórka WOŚP) oraz Liceum Ogólnokształcące im.Świętej Rodziny w Rabce( Pola Nadziei)  będą miały lepiej organizować zbiórki na terenie naszej gminy.Koszty organizacyjne będą znikome, platforma E-Paup będzie bardziej wykorzystana niż do tej pory.

Z Ofop.eu :

Projekt ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych przyjęła na wczorajszym posiedzeniu (27.08.2013) Rada Ministrów. Nowa ustawa jest rezultatem wieloletnich działań organizacji pozarządowych oraz otwartego na współpracę Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
OFOP jest członkiem Grupy Roboczej Organizacji Pozarządowych ds. zmiany ustawy o zbiórkach publicznych. Uczestniczyliśmy aktywnie w działaniach na rzecz uchwalenia przedmiotowej ustawy. Na każdym kroku podkreślaliśmy konieczność uprzedniego uzgodnienia regulacji z zainteresowanymi podmiotami, uprawnionymi do przeprowadzania zbiórek publicznych. Podnosiliśmy też alarm, broniąc rozwiązań wypracowanych wspólnymi siłami przez organizacje pozarządowe.

Główne zmiany w nowej ustawie to:

1. zawężona definicja zbiórki publicznej
zbiórka publiczna to zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym (ustawa nie dotyczy ewidencjonowanego przepływu środków, np. poprzez przelew, SMS, itp.),
2.zgłoszenie zbiórki publicznej zamiast wnioskowania o udzielenie administracyjnego pozwolenia.zgłoszenie zbiórki podlega wyłącznie kontroli formalnej i zostaje umieszczone w krótkim czasie na portalu internetowym; dla zgłoszeń przesyłanych przez Internet ten termin to 3 dni, dla zgłoszeń przesyłanych listownie – 7 dni,

3. internetowa forma obsługi zbiórki publicznej
powstanie portal internetowy poświęcony wyłącznie zbiórkom publicznym, prowadzony przez Ministra Administracji i Cyfryzacji – na nim umieszczane będą informacje o planowanych zbiórkach oraz sprawozdania z rozdysponowania uzyskanych środków,

4. przesunięcie uprawnień kontrolnych z administracji na obywateli – darczyńców
nacisk został położony na społeczną kontrolę w miejsce kontroli administracyjnej – wszelkie dane wspomagające przejrzystość prowadzenia zbiórek będą ogólnodostępne przez Internet

Udostępnij

O autorze