Rdzawka

Pierwsze podejście do Kubanówki nieudane.

Czekamy na drugi etap.

Z BIP Rabka-Zdrój:

OGŁOSZENIE  o wynikach postępowania 
Burmistrz Rabki-Zdroju, jako Zamawiający informuje, iż w związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w trybie przetarg nieograniczony na zadanie, pn.: „Przebudowa drogi do osiedla Kubanówka w Rdzawce” , przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmian.) zostało unieważnione.
Uzasadnienie unieważnienia:
Cena złożonej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków na realizację niniejszego zadania.

Udostępnij

O autorze