Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Komisja Dialogu i Partnerstwa przy OFOP- ustawa o pożytku.

Pytaniem jest jest czy Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie sprzyja prawdziwemu partnerstwu?
Pytaniem jest czy rzeczywiście filozofia tej ustawy jest zła, czy może sama ustawa wymaga jedynie gruntownej nowelizacji? Czy macie jakieś uwagi do ustawy.

 

Stanowisko Forum Rdzawka.

Ustawa o pożytku ukazuje współpracę JST i NGO na poziomie prawnym i podstawowym.

Jednym z aspektów ustawy, który jest na czasie, to konsultacje programu współpracy na rok następny. Programy współpracy często mają w sobie tylko elementy ustawowe. Próby dodania nowych aspektów współpracy, mają różne szanse powodzenia, zależy to miedzy innymi od aspektu finansowego. Drugą kwestią jest informowanie o programie i udział NGO w zgłaszaniu uwag i propozycji. Jak nic nie zaproponujemy, to się nic nie zmieni.

Drugi aspekt ustawy to konsultacje innych aktów niż program współpracy. Ten zapis w ustawie jest często martwy. Ustawa jeżeli będzie nowelizowana, powinna położyć większy nacisk na współpracę zdalną i kwestie e-administracji np: zgłaszanie wniosków w konkursach ofert przez E-Paup, uwag do programu współpracy.

Ustawa na chwilę obecną jest ” konstytucją ” współpracy, należy nad nią pracować.

Udostępnij

O autorze