Rdzawka

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdrój: dlaczego odrzucono propozycje do programu współpracy 2014.

Mamy odpowiedź od Urzędu:

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.12.2013  w sprawie propozycji do Programu Współpracy  2014 uprzejmie informuję, iż. powyższy dokument ma za zadanie określać ramowe zasady wspierania stowarzyszeń  przez Gminę. Proponowane przez Pana zmiany zostały szczegółowo omówione na spotkaniu Zespołu Doradczego ds. Organizacji Pozarządowych w dniu 03.10.2013  gdzie  podjęta została decyzja  o niezasadności wprowadzania  Pana propozycji do dokumentu. Wszelkie indywidualne  sprawy  i problemy z jakimi stowarzyszenia  zwracają się do Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju są uzgadniane podczas spotkań zainteresowanych z odpowiednimi Wydziałami.
W razie  jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, bardzo proszę o kontakt z Wydziałem Promocji Kultury Sportu.

 

 

Jesteśmy w trakcie opracowywania pisma o inicjatywę lokalną, którą proponowaliśmy

w propozycjach do programu współpracy 2014, ale zostały odrzucone.

 

Udostępnij

O autorze