Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Co dalej z Maciejową ?

Sprawa wyciągu na Maciejowej, wzbudza ogromne emocje wśród mieszkańców.

Sprawa jest skomplikowana i panuje bezład informacyjny. Potęgowany tym,że na MSIT Rabka , nie ma już Maciejowej.

Brakuje wyraźnego, głosu z Urzędu jak wygląda sytuacja i na czym stoimy, powoduje to ,że słyszy się różne teorie spiskowe na temat Maciejowej i Polczakówki.

Pojawiają się nowe informacje np: jak poniższa mapa. (Info: Niezależna Rabka)

W  STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY RABKA , uchwalonej w 1999r.

jest zapis:

Przedsięwzięcie nr 3

Rozwój infrastruktury turystyczno-sportowej, rekreacyjnej i rozrywkowej

Rozszerzenie usług świadczonych na warunkach komercyjnych lub też wykorzystanie tras i urządzeń ogólnodostępnych z zakresu rekreacji, sportu, turystyki a także popularnej rozrywki stanowi warunek znacznego zwiększenia popularności Rabki jako centrum wypoczynku. Powinno to sprzyjać napływowi klientów, korzystających z hoteli i innych miejsc noclegowych, miejscowej gastronomii i tych jednostek prowadzących działalność gospodarczą, które świadczą usługi polegające na udostępnianiu wyciągów narciarskich, basenów itp.

Przewiduje się, że pewna część urządzeń (głównie trasy narciarskie, rowerowe i spacerowe), będą stanowiły dobro publiczne, utrzymywane przez służby komunalne (zakład budżetowy), względnie jednostki odrębne (spółki prawa handlowego), będące własnością gminy.

Te urządzenia i obiekty otwarte, które mogą być miejscem sprzedaży usług powinny być budowane i następnie eksploatowane przez inwestorów prywatnych lub (gdyby sytuacja tego wymagała) inwestorów publiczno-prywatnych. Rozwiązanie takie, stosowane w przypadkach znacznego ryzyka, związanego z niepewnością sukcesu finansowego inwestycji, może polegać np. na oddaniu terenu gminy na użytek inwestycji.

Realizacja tego przedsięwzięcia może wiązać się z pewnymi problemami, wynikającymi np. z dokuczliwości hałasu dobiegającego z dyskoteki. Należy starać się o właściwą lokalizację takich obiektów, a w przypadku lokalnych konfliktów nakłaniać społeczeństwo do tolerancji, koniecznej dla pozyskania lokali rozrywkowych lub innych obiektów i urządzeń, niekiedy uciążliwych.

Istnieje konieczność promowania inwestycji prywatnych, przewidzianych w ramach tego przedsięwzięcia i stworzenia zachęt oraz ułatwień dla inwestorów.

Orientacyjne nakłady szacuje się na 410 tys. zł., w całości ze środków gminy (nie określa się rozmiarów i nakładów inwestycji prywatnych). ”

 

Już dziś na XLIII Sesji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju będzie uchwalona „Strategia Rozwoju Gminy Rabka – Zdrój na lata 2013 – 2020”, Ciekawe jakie zapisy będą w kwestiach wyciągów.

 

Udostępnij

O autorze