Rdzawka

Podwyżka opłat za parkowanie w Rabce ?

Dziś ( 27.12.2013) zmieniono program sesji RM z dnia 20.12.2013- dodano punkt:
5) w sprawie: ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki – Zdroju, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania,
Czy czeka nas podwyżka opłat za parkowanie, czy też wejdzie strefa płatna na targowicy ?
Zobaczymy w poniedziałek.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,
że 30 grudnia 2013r. /poniedziałek/ o godz. 11:00
w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju
przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się
XLIV Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju
 
 
Porządek obrad:
1.      Otwarcie XLIV sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z XLIII sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
4.      Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:
1)      w sprawie: zasad ustalenia sposobu poboru, terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej,
2)      w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2013 – 2025,
3)      w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r.
4)      w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/280/13 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rabka – Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
5)      w sprawie: ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki – Zdroju, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania,
6)      w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2014 – 2025.
7)      w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rabka – Zdrój na rok 2014.
5.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
6.      Interpelacje radnych.
7.      Zapytania i wnioski radnych.
8.      Wolne wnioski.
9.      Zamknięcie sesji.
 
– do udziału w której serdecznie zaprasza

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
/-/ Maria Górnicka-Orzeł

Udostępnij

O autorze