Rabczańskie Wieści Pozarządowe

RWP: Pyta o szpital w Rabce-Zdrój

Szanowni Państwo,

W imieniu Rabczańskich Wieści Pozarządowych zwracam się z zapytaniem:

1) Jakie działania podjął NFZ Kraków, w celu zapewnienia równych szans szpitalom w Rabce-Zdrój i Nowym Targu ?

2) Jakie były powody licznych kontroli Szpitala w Rabce przez NFZ Kraków ?

3) Jak NFZ Kraków odniesie się do opinii ” szpital w Rabce chcą zlikwidować ?

4) Jakie są powody obniżania kontraktu Szpitalowi w Rabce ?

Udostępnij

O autorze