Rdzawka

12 RWP pyta MISTIĘ : Wektory Współpracy 2014 a Rabka

12/2014 numer Rabczańskich Wieści Pozarządowych 

——————————————————–

Do nagrody odnosi się Dziennik Polski w artykule Burmistrz Rabki z karą i nagrodą oraz Jak Rabka zdobywała dyplom za współpracę

 

Aktualizacja 17 lipca 2014: ankieta z UM Rabka-Zdrój

Postanowiliśmy zadać pytanie dotyczące nagrody.

Nasze pytanie: 

Szanowna Pani,

W imieniu Rabczańskich Wieści Pozarządowych zwracam się z zapytaniem w sprawie konkursu Wektory Współpracy 2014.

1) Za jakie działania został wyróżniony Urząd Miejski w Rabce Zdroju ?

2) Proszę o przesłanie w formie elektronicznej Ankiety  Aplikacyjnej  dla JST- Urząd Miejski w Rabce Zdroju.

3) Jakie były wyniki badania organizacji pozarządowych w gminie Rabka-Zdrój ?


Z Poważaniem
Mateusz Wójtowicz
Rabczańskie Wieści Pozarządowe

 

Odpowiedź z MISTIA :

Szanowny Panie,

W pierwszym etapie Konkursu „Małopolskie Wektory Współpracy” gminy przysyłają aplikacje konkursowe w których przedstawiają swoje osiągnięcia w zakresie współpracy z organizacjami oraz obowiązkowe załączniki (Program Współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 i 2013, Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy za 2012 i 2013, Lista organizacji działających na terenie jst z wyróżnieniem tych, które współpracują i tych, które nie współpracują z jst, Wieloletni program Współpracy z ngo – jeśli jst taki posiada). Aplikacja konkursowa stanowi wartość intelektualną zgłaszającej się gminy i nie możemy jej przekazywać innym podmiotom. Z prośbą o jej udostępnienie można zwrócić się ewentualnie do Urzędu Miejskiego w Rabce.

 Kapituła konkursu analizuje nadesłane aplikacje i w głosowaniu wybiera jst, które przechodzą do drugiego etapu konkursu. W tym roku – Urząd Miejski w Rabce- Zdrój  – w wyniku tego głosowania przeszedł do II etapu Konkursu wraz z 5 innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Kapituła oceniając aplikację Rabki Zdrój zwróciła uwagę m.in. na szereg działań skierowanych do młodego pokolenia – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie zawodów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych, spartakiada dzieci i młodzieży – impreza będąca lekcją integracji, popularyzacją zajęć sportowo-rekreacyjnych wśród osób niepełnosprawnych. Istotne było też to, że dzięki uczestnictwu w tych zawodach sportowych osoby niepełnosprawne pokazują, że mimo kalectwa mogą czynnie uprawiać sport, pokonywać własne słabości, mieć poczucie zadowolenia i odnosić sukcesy.

Pozytywnie oceniono też  lokalne inicjatywy artystyczne i kulturalne, festiwale, przeglądy, konkursy, warsztaty, plenery, festiwale muzyczne realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Za wartościowe uznano powołanie Rabczańskiej Spółdzielni Socjalna „Dziewięćsił’ razem z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej oraz istnienie LGD  „Przyjazna Dolina Raby”.

II etap konkursu to badania ankietowe wśród organizacji  pozarządowych z terenu działania danego jst – zarówno organizacji wykazanych przez jst jako współpracujące z nią, jak i tych, które wskazane zostały jako niewspółpracujące.

W II etapie  badane organizacje z terenu Rabki- Zdrój jako sukces urzędu wskazywały m.in. :

  • systematyczne dofinansowanie realizowanego zadania na terenie gminy

●   bezpłatny lokal

●   pomoc urzędu przy organizowaniu imprez dla dzieci

●   powołanie spółdzielni socjalnej z ngo

●   dofinansowanie do instrumentów dętych i lokalu

●   napisanie projektu.

●   współpraca przy wydaniu periodyku „Zeszytów Rabczańskich”

Wyniki badań ankietowych (prowadzonych drogą elektroniczną lub telefoniczną) opracowane zostały w formie raportu przez wolontariuszki i przedstawione na II posiedzeniu Kapituły.

Badania prowadzone wśród organizacji miały decydujący wpływ na wybór trzech laureatów Konkursu, którymi w tym roku zostały: Urząd Miasta Tarnowa, Urząd Miejski w Sułkowicach oraz Urząd Miasta Nowy Targ.

 

Urząd Miejski w Rabce Zdrój nie znalazł się wśród laureatów konkursu, dostał natomiast dyplom wyróżnienia wraz  z Urzędem Miejskim w Bochni oraz Urzędem Gminy Łużna – za dotarcie do II etapu konkursu.

Współpraca UM w Rabce – Zdrój z organizacjami została oceniona dobrze przez większość badanych organizacji współpracujących z UM (88% badanych oceniło ją jako bardzo dobrą, dobrą i dostateczną) , mniejsza część ngo oceniło współpracę negatywnie ( 12 % oceniło ją jako słabą lub złą) , co zostało dostrzeżone przez Kapitułę i z  pewnością miało wpływ na  to, że UM w Rabce- Zdrój nie znalazł się w ścisłej czołówce.

z poważaniem

Agnieszka Majewska-Siwek – koordynator Konkursu
http://www.mistia.org.pl/wektory/

Udostępnij

O autorze