Rdzawka

LII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,
że 16 września 2014r. /wtorek/ o godz. 13:00
w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju
przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się
LII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju
 
 
Porządek obrad:
1.      Otwarcie LII sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z LI sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
4.      Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:
1)      w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,
2)      w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Rabka – Zdrój,
3)      w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2013 – 2025,
4)      w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r.
5.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
6.      Interpelacje radnych.
7.      Zapytania i wnioski radnych.            
8.      Wolne wnioski.
9.      Zamknięcie sesji.                                                                                                            
– do udziału w której serdecznie zaprasza

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
/-/ Maria Górnicka – Orzeł

Udostępnij

O autorze