Rdzawka

Prognoza finansowa Rabki do 2025 roku.

Początek 2014

Uchwały Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie w sprawie:

1. zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na rok 2014

2. opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr SO. IX/426-2/19/14 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rabka-Zdrój.

Czerwiec 2014

Uchwała Nr XLIX/342/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2025.

16 września 2014

Uchwała Nr LII/358/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 września 2014 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2025

——————————————–

29 września 2014

Uchwała Nr LIII/365/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2025

 

Stan finansów Rabki 2006-2013

Z analizy z 29 września 2014 wychodzą ciekawe rzeczy:

Strona 1

Dochody ogółem 

2014  49 901 108,86

2015  41 657 397,50

Skąd taka zmiana ? Wynika z dwóch pozycji:

Dochody majątkowe ( 1.2)

2014  6 644 982,38

2015  605 200

Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

2014 5 962 787,38

2015  0

Strona 2

Wydatki ogółem

2014  52 796 849

2015  38 485 237

Str.5

Dług Rabki

2014 23 052 938,02

2015 19 870 778,02

Str. 7

Nowe wydatki inwestycyjne 

2014- 11 326 293,62

2015- 1 334 269,17

Str.13

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem.

Limit 2014 7 414 700,85

Limit 2015 3 194 582,83

Limit 2016 85 900

Limit 2017 85 900

Limit 2018 85 900

Udostępnij

O autorze