Rdzawka

Sprawdź Rabkę Zdrój

Rabka-Zdrój

W związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi Forum Obywatelskiego Rozwoju przygotowało
portal www.SprawdzSamorzad.pl, który umożliwia każdemu sprawdzenie, jak wyglądała sytuacja
finansów publicznych samorządów w ostatnich czterech latach.
Nowy portal pozwala nie tylko sprawdzić poziom wydatków samorządowych, ale też ich zmianę od
czasu ostatnich wyborów w 2010 roku. Portal pozwala porównać finanse wybranego samorządu do
porównywalnych miast czy gmin. Wydatki opisane są za pomocą klasyfikacji wydatków i dochodów
budżetowych i są oparte o bazy danych Ministerstwa Finansów.

Udostępnij

O autorze