Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Nocne strachy na lachy.

Szanowni Państwo,
W ubiegłą środę, o godzinie 23.01, na e-mailową skrzynkę kontaktową Klubu Radnych „Nasze Miasto” otrzymaliśmy następującą wiadomość:
Użytkownik „Ewa Przybyło” <@> napisał(a):
> Temat: wezwanie do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych
> Data: 2016-05-10 23:01
> Nadawca: „Ewa Przybyło” <@>
> Adresat: 
>
> Nadawca: Ewa Przybyło
> Temat: wezwanie do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych
>
> Treść wiadomości:
> Działając w imieniu własnym niniejszym – na podstawie przepisów art. 23, 24 § 1 Kodeksu cywilnego –  wzywam do zaprzestania naruszania moich dóbr osobistych poprzez umieszczanie mojego imienia i nazwiska na Państwa stronie internetowej www.rabka.cba.pl, w szczególności w górnej części strony na czarnym pasku w tym samym wierszu, w którym znajduje się nazwa własna Państwa Klubu oraz wśród tytułów tagów. Umieszczenie mojego imienia i nazwiska na Państwa stronie może sugerować, że jestem Państwa członkiem,  lub sympatykiem, a tym samym wprowadzać w błąd osoby postronne. Wzywam do natychmiastowego zaprzestania naruszania moich dóbr poprzez usunięcie mojego imienia i nazwiska z w/w miejsc.
> Z poważaniem Ewa Przybyło
 
Śpiesznie informujemy, że Pani Burmistrz Ewa Przybyło nie była, nie jest i z lekkim jednak żalem, po tej wiadomości, stwierdzamy, że nie będzie naszym sympatykiem, bo o byciu członkiem klubu radnych mowy być nie może 🙂
Teraz już na poważnie. Niezależnie, czy jest to wiadomość prawdziwa i wysłana przez burmistrz Przybyło, czy nie, oczywiście, w najbliższym czasie, wprowadzimy pewne zmiany w układzie graficznym strony, ale żeby to nas nikt nie łączył z burmistrz.
Z naszej strony funkcję burmistrza traktujemy, tak, jak została ona pomyślana w obowiązującym nas państwie prawa. Burmistrz jest wybranym przez nas, jako mieszkańców, przedstawicielem. Tylko i aż.
Jako urzędnik ma służyć społeczności lokalnej. Ma robić wszystko, aby Rabka się rozwijała, abyśmy nie borykali się z problemem zanieczyszczonego powietrza, aby stan finansów gminy był dobry, aby zakłady budżetowe, spółki miejskie i inne jednostki budżetowe działały sprawnie, zgodnie z prawem i aby wszystko odbywało się jawnie, a nie w zaciszu gabinetów. Aby mieszkańcy mieli warunki by bogacić się własną pracą. I, jako miejscowość turystyczna oraz uzdrowisko, Rabka cieszyła się popularnością wśród odwiedzających.
Na takich działaniach wszyscy wspólnie skorzystamy. A niestety jest zupełnie inaczej.
Treści przez nas prezentowane, mimo, że zawsze poparte niezbitymi faktami, wyrażają naszą opinię o pracy burmistrz.
Normalnym jest, że każdy spotyka się z krytyką. My również z taką krytyką się spotykamy, ale zamiast obrażać się i w śmieszny sposób straszyć, analizujemy tą krytykę i staramy się wyciągnąć z niej wnioski. Jak widać burmistrz Przybyło ma inne podejście i to jest jej decyzja. Pytaniem pozostaje, czy nie czas to zmienić. Burmistrz, jako osoba publiczna, oczywiście dopóki jest burmistrzem, musi liczyć się z krytyką i jakąś tam obecnością, jako burmistrza, na naszej stronie.
 
Pozdrawiamy,
Klub Radnych  „Nasze Miasto”

Udostępnij

O autorze