Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Silna Polska – silna gospodarka

1 października 2016 r.
 

Polska ma olbrzymi potencjał, polscy przedsiębiorcy są kreatywni i innowacyjni, a młodzi ludzie doskonale wykształceni. Właśnie dlatego priorytetem mojego rządu na kolejne miesiące jest tworzenie warunków do rozwoju drzemiących w Polakach możliwości i realizacja Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – systemowych rozwiązań w zakresie rozwoju gospodarki.

W mijającym tygodniu przeprowadziłam w moim rządzie niezbędne zmiany. Ich celem jest właśnie wzmocnienie polskiej gospodarki oraz przyspieszenie tempa prac nad wdrażaniem zaproponowanego przez nas programu. Stanowisko ministra finansów objął wicepremier Mateusz Morawiecki, który jednocześnie kierował będzie pracami Ministerstwa Rozwoju. To również pod jego przewodnictwem rozpoczął działanie nowo powstały Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.

Pierwsze posiedzenie Komitetu odbyło się w piątek w Kancelarii Premiera. W ten sposób zamierzamy zacieśniać współpracę między wszystkimi ministerstwami. Wierzę, że właśnie wspólne projekty pozwalają na przygotowanie rozwiązań, które tworzą dobry klimat do rozwoju polskich przedsiębiorstw i inwestowania w naszym kraju.

Jednym z elementów realizacji Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest Narodowy Program Mieszkaniowy, czyli projekt Mieszkanie+. W ubiegłym tygodniu rząd przyjął program mieszkaniowy, teraz zostanie on skierowany do Sejmu. Prace idą zgodnie z harmonogramem. Chcemy, aby pierwsze inwestycje w ramach projektu rozpoczęły się już w 2018 r., a rok później pierwsi uczestnicy programu otrzymali klucze do nowych mieszkań. Warto przypomnieć, że Mieszkanie+ to kompleksowe rozwiązanie adresowane do wszystkich obywateli. Będą mogły z niego skorzystać rodziny, osoby myślące o założeniu rodziny oraz osoby samotne. Ze wsparcia będzie mógł skorzystać każdy bez względu na wiek.

Za nami jeszcze jeden ważny sukces: środowe posiedzenie rządu zakończyło się przyjęciem budżetu na rok 2017. Zagwarantowaliśmy w nim środki na realizację program Rodzina 500+, wzrost minimalnych emerytur do 1000 zł i ich waloryzację, na darmowe leki dla osób po 75 roku życia oraz pozostałe rządowe projekty.

separator
 
separator

Udostępnij

O autorze